Systematisch monitoren impact coronacrisis op psychische gezondheidszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat in samenwerking met het Trimbos-instituut de komende tijd de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheidszorg monitoren. Het eerste rapport op basis van data van Zorgdomein en VEKTIS wordt vandaag in de Tweede Kamer besproken. De komende periode verschijnen regelmatig updates op basis van actuele gegevens van GGZ instellingen.

Om de negatieve impact van de crisis op de GGZ zo veel mogelijk te verzachten, is het van belang om actueel inzicht te hebben in zaken als: hoe verandert de zorg in de GGZ precies als gevolg van de maatregelen? Verwijst de huisarts minder naar de GGZ? Behandelt de GGZ minder patiënten? Welke groepen patiënten worden vooral geraakt door de maatregelen? Zien we een toename in crisisopnames? Alleen met actueel inzicht is het mogelijk om onderbouwde beleidskeuzes te maken waarmee mensen met mentale problemen zo goed mogelijk kunnen worden geholpen in deze tijden.

Samenwerking NZa en Trimbos-instituut

De NZa en het Trimbos-instituut werken de komende periode samen om de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheidszorg systematisch te monitoren en beter te begrijpen. De eerste van een reeks geplande rapporten is woensdag gepubliceerd. Hierin is  inzichtelijk gemaakt hoe het aantal verwijzingen naar de GGZ daalde sinds de crisis.

De komende periode wordt duidelijker wat de impact is van de crisis op de wachttijden. In samenwerking met GGZ-instellingen wordt daarnaast gewerkt aan actueel inzicht in de geleverde zorg binnen de GGZ. Dit soort inzichten zijn hard nodig omdat publiek beschikbare gegevens over geleverde zorg binnen de GGZ enkele jaren achterlopen.

Bronnen

Dit eerste rapport is gebaseerd op verwijsdata die wekelijks worden aangeleverd door Zorgdomein en de wachttijdendata zoals zorgaanbieders deze maandelijks bij Vektis aanleveren. In vervolgrapporten zal daarnaast gebruik gemaakt worden van actuele gegevens van instellingen. Dat was voor deze rapportage nog niet mogelijk.

Mentale gezondheid en de coronacrisis
De coronacrisis heeft allerlei gevolgen, ook op mentale gezondheid. In ons coronadossier verwijzen we professionals naar betrouwbare kennis om mensen met en zonder psychische kwetsbaarheid te ondersteunen en hun eigen mentale gezondheid te bewaken.

Bekijk het dossier

Meer over dit thema

Joran Lokkerbol
Mathematisch Econoom | Data Scientist Epidemiologie