Joran Lokkerbol

Expertise

Joran studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich de jaren daarna als consultant in het maken van modellen. Sinds 2011 werkt hij bij het Trimbos-instituut, waar hij zich toelegt op het evalueren van de kosteneffectiviteit van zorg in de ggz. In 2012 richtte hij samen met Filip Smit het Centrum voor Economische Evaluatie op. Joran promoveerde in 2015 op het proefschrift Rationalization of Innovation: The Role of Health Economic Evaluation in improving the efficiency of mental health care aan de Vrije Universiteit. Naast zijn positie als hoofd van het Centrum voor Economische Evaluatie werkt hij als post-doc bij het UMCG, waar hij onderzoek doet naar de doelmatigheid van de ggz in Noord-Nederland.

Joran kreeg in 2017 het ZonMw GGZ Fellowship en een Harkness Fellowship toegekend. Hij specialiseerde zich een jaar aan Harvard (Boston, US) en MIT in machine learning. Doel van het vierjarig onderzoek in het kader van het ZonMw GGZ Fellowship is achterhalen welke behandeling het beste gegeven kan worden aan welke groep patiënten. Met deze kennis kan de effectiviteit, kwaliteit en betaalbaarheid van behandelingen voor mensen met angst en depressie in de GGZ worden vergroot.

Inspiratie en missie

Het optimaliseren van het zorgsysteem is een complexe uitdaging waar veel belangen spelen. Idealiter creëren we een zorgsysteem wat effectieve zorg biedt, welke acceptabel is voor de patiënt, gepast bevonden wordt door de behandelaar, maar ook nog eens op de lange termijn betaalbaar is. Juist deze betaalbaarheid (duurzaamheid) brengt een spanning met zich mee, omdat dit een beperking kan opleggen aan de hoeveelheid geleverde zorg op dit moment.

Door de soms tegenstrijdige belangen is het belangrijk om discussies rondom zorgoptimalisatie te ondersteunen met objectieve input over de kosten en effecten van beleidskeuzes. Door beleid te ondersteunen met wetenschappelijke inzichten omtrent de kosten en effecten van zorg en beleidskeuzes hopen we bij te dragen aan een effectief, maar ook duurzaam zorgstelsel.

Bezig met

Het evalueren van kosteneffectiviteit van interventies in de ggz, het uitvoeren van budget impact analyses om in te schatten wat het effect is van interventies op de benodigde budgetten; het ondersteunen van zorginstellingen in het bepalen van hun eigen kosteneffectiviteit en de mogelijkheden om deze verder te verbeteren.

Nevenfunctie

  • Statistiekdocent in het kader van Lean Six Sigma trainingen voor de industrie