Nieuws |

Marc Dullaert nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Trimbos-instituut

Marc Dullaert nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Trimbos-instituut

Op 15 april is Marc Dullaert benoemd tot de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van het Trimbos-instituut. Marc Dullaert volgt Hans de Goeij op, die aftreedt na ruim acht jaar deelname in de Raad van Toezicht.

Het Trimbos-instituut bedankt Hans de Goeij voor zijn inzet in de Raad van Toezicht en wenst hem veel succes bij zijn nieuwe uitdagingen. Het Trimbos-instituut is verheugd met de benoeming van Marc Dullaert, landelijk welbekend als de eerste kinderombudsman en aanjager van het Thuiszitterspact.

Drijfveren, rol en ambities

In gesprek met Marc Dullaert vragen we naar zijn drijfveren om zich bij het Trimbos-instituut aan te sluiten, hoe hij zijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht gaat vervullen en welke ambities hij voor het instituut heeft.

Dullaert hoefde niet lang na te denken toen hij werd gevraagd om zich aan te sluiten bij de Raad van Toezicht en was al goed bekend met de thema’s van het Trimbos-instituut.

“Wat me met name aantrekt is dat het Trimbos-instituut een onafhankelijk wetenschappelijk kennisinstituut is binnen de geestelijke gezondheidszorg en tegelijkertijd dat die kennis ook wordt toegepast. In Nederland en inmiddels ook in het buitenland. Het is bijzonder dat er fundamenteel onderzoek wordt gedaan naar psychische gezondheid, middelengebruik, gamen en verslaving en dat tegelijkertijd wordt nagedacht over hoe je problematiek kunt voorkomen. Dit maakt het Trimbos-instituut maatschappelijk relevant. Beleidsmakers, politici en professionals in het veld kunnen putten uit deze kennis en deze gebruiken voor beleidsvorming en zij hebben toegang tot kwaliteitsvolle interventies.”

“Minstens evenzo belangrijk is de functie van het instituut richting het brede publiek. Ik ben onder de indruk van hoeveel mensen gebruik maken van de informatie op trimbos.nl. Honderden mensen die dagelijks de websites bezoeken over stoppen met roken, gevaren van te veel drinken en online informatie en cursussen hoe je mentaal fit kunt worden. Voor elke doelgroep, van jong tot oud, is er informatie beschikbaar. Die maatschappelijke relevantie in combinatie met wetenschappelijk onderzoek vind ik prachtig.”

De thema’s van het Trimbos-instituut hebben ook raakvlak met mijn privéleven waar dementie helaas ook een rol speelt

“Het Trimbos-instituut doet niet alleen belangrijk werk om het welzijn van jongeren te bevorderen, waarvoor ik mij als kinderombudsman heb ingezet en nu nog steeds vanuit de stichting Kids Rights. Maar het instituut zet zich ook in voor ouderenzorg en dit heeft raakvlak met mijn privéleven waar dementie helaas een rol speelt in mijn familie. Interessant is dat er allerlei onderzoek wordt gedaan om de zorg voor dementerende ouderen blijvend te verbeteren en daar hele praktische programma’s voor te ontwikkelen, dat spreekt mij ook privé aan. Dat is mede een belangrijke motivatie voor mij om aan te schuiven bij het Trimbos-instituut.”

Ik heb met diverse landelijke en internationale organisaties samengewerkt en dat legt makkelijker bruggen en ik hoop vanuit mijn nieuwe rol bij het instituut de samenwerking verder te versterken

“In de eerste plaats ga ik samen met de andere leden van de RvT toezicht houden en in samenwerking met de Raad van Bestuur mede mogen faciliteren dat het Trimbos-instituut nog verder groeit en maatschappelijke impact heeft. Anderzijds, wat is een organisatie zonder alle goede mensen die zich dag in dag uit inzetten voor alle relevante thema’s, uiteindelijk aan hen alle eer. Zowel in Nederland als daarbuiten ken ik diverse organisaties die met de geestelijke gezondheidszorg bezig zijn zowel in preventieve zin als onderzoek. Het Trimbos-instituut werkt ook over de grenzen heen met allerlei organisaties zoals de EU en de WHO.”

“Ik heb met diverse landelijke en internationale organisaties samengewerkt en dat legt makkelijker bruggen en ik hoop om vanuit mijn nieuwe rol bij het instituut de samenwerking verder te versterken. Als ik kijk naar het reservoir aan kennis, is het bijna een onontdekte schatkamer aan informatie. Zoals de ervaring in Moldavië waar het Trimbos-instituut de complete ggz heeft mogen opzetten. Dat vind ik heel wat. Ik denk dat de kennis die hier ligt nog verder ontsloten en gedeeld mag worden met het brede ggz gremia in binnen- en buitenland.”

 Ik geloof niet in concurrentie binnen de ggz maar eerder in samenwerking en toegevoegde waarde creëren vooral omdat het maatschappelijk relevante onderwerpen zijn die ons raken

“Er zijn tal van organisaties en instellingen die fantastisch werk doen in de ggz op gemeenschappelijke onderwerpen zoals depressie- en suïcidepreventie, ervaringsdeskundigheid, professionalisering in de zorg en ga maar door. Ik zou eerder kijken naar waar kan ik als samenwerkingspartner in de ggz meerwaarde toevoegen en blijvende aandacht leveren voor de geestelijke gezondheidszorg. Vooral in de jeugd-ggz waar ik me zorgen over maak dat voor jonge mensen professionele hulp toch nog vaak ver en moeilijk bereikbaar is.”

“Ik heb onlangs een eindrapport geschreven over de thuiszitters, jongeren met psychische problematiek die langdurig thuiszitten. Daar zit een groep van jongeren bij die niet eerder onderwijs kan gaan volgen nadat ze behandeld worden bij de jeugd-ggz. Ik kom dan talloze casussen tegen van jongeren die gewoon te lang moeten wachten, tot zelfs zes maanden of langer waarbij de situatie alleen maar verergert. Het is pijnlijk om te zien dat een passende behandeling voor een kind zo op zich laat wachten wat weer een enorme druk geeft op de ouders en het gezin.”

 Ik vind het jammer dat zodra je over ggz begint, de tweede associatie die je hoort wachtlijsten is en dat we daarmee in de ggz geconfronteerd worden

“Positief is dat als we kijken naar andere landen, we in Nederland zeer kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg hebben die gevoed is door onderzoeken en waar gekwalificeerde betrokken mensen werken. Op de een of andere manier zijn we klemgeraakt dat de geestelijke gezondheidszorg moeilijk bereikbaar lijkt te zijn. Het zou ontzettend goed zijn als we binnen de ggz een keer uit dat stigma zouden kunnen komen.”

Marc Dullaert met hart en ziel actief voor stichting Kids Rights

“Bij de stichting Kids Rights hebben we in navolging van onze International Children’s Peace Prize een nieuw groot project, de KidsRightsChangemakersMovement genaamd. Duizenden kinderen over de hele wereld raken jaarlijks geïnspireerd door Kindervredesprijswinnaars, zoals Malala en afgelopen jaar Emma Gonzalez die met andere studenten pleit voor veilige scholen en guncontrol. Veel kinderen willen ook changemaker worden en willen in hun eigen gemeenschap verandering brengen. Wij helpen ze met kleine projecten die wij financieren of alleen met advies. Zo helpen we een meisje in Radjasthan om ontbossing in haar dorp tegen te gaan door met andere kinderen bomen te planten. In Radjasthan hebben we nu meer dan 300 kindervriendelijke dorpen waar kinderen niet worden uitgebuit met kinderarbeid. Een ander voorbeeld is een jongen van dertien jaar uit Peru die een ecobank heeft opgezet waarbij jongeren afval ophalen en hij dit vervolgens bundelt en verkoopt om met dat geld weer de schoolgelden van de kinderen te financieren. En zo zijn er veel kinderen over de hele wereld die op een kleine manier positieve veranderingen brengen. Ik ben daar momenteel heel erg druk mee. Ik ben ervan overtuigd dat ontwikkelingssamenwerking niet alleen van bovenaf vanuit overheden moet komen, maar ook vanuit de gemeenschap zelf en dat we hen daarin goed adviseren en kunnen steunen. Kinderen kunnen daarin zelf een belangrijke rol vervullen als changemaker.”

Meer info

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)