Impuls voor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

Na een succesvolle pilot krijgt Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) een impuls van het Ministerie van VWS. Met deze financiële ondersteuning kunnen meer gemeenten worden bereikt. Ook kan de preventieve aanpak, gebaseerd op het IJslandse preventiemodel, hiermee verder worden ontwikkeld en onderzocht in Nederland. OKO helpt gemeenten bewuster, gerichter en succesvoller te zijn in het voorkomen van middelengebruik en het versterken van het welbevinden van jongeren.

Met Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) werken gemeenten samen met de lokale gemeenschap op een onderbouwde en duurzame manier aan het voorkomen van het gebruik van alcohol, drugs en tabak en het versterken van het welbevinden bij jongeren.
OKO biedt gemeenten de mogelijkheid om wetenschap en lokale cijfers als basis te gebruiken voor hun jeugdbeleid. De aanpak helpt om een lange termijn visie te vormen en het versterkt de samenwerking met lokale partners, zoals scholen, ouders, sport- en vrijetijdsverenigingen en de horeca.

SPUK-regeling

Vanaf dit jaar kunnen gemeenten die deelnemen aan OKO financiering aanvragen via de brede SPUK-regeling. Voor de financiering van programma’s op het gebied van preventief gezondheidsbeleid komt er met ingang van 2023 één brede SPUK-regeling (specifieke uitkering). De SPUK kan door gemeenten worden ingezet voor (een deel van) de financiering van de implementatie van OKO.

Meer weten over deelname aan OKO

Momenteel werken twintig gemeenten met OKO. Eind januari 2023 start een nieuwe groep gemeenten met Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Na de start delen wij via de OKO nieuwsbrief welke gemeenten zijn aangesloten.

Wilt u meer weten over de aanpak of deelname? Alle informatie over Opgroeien in een Kansrijke Omgeving vindt u op de website. Of blijf op de hoogte via de nieuwsbrief. Of stuur een mail naar OKO@trimbos.nl.

Jeroen de Greeff
Coördinator Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)