Nieuws |

IJslandse experts helpen Nederlandse gemeenten

IJslandse experts gaan samen met Nederlandse gemeenten aan de slag om te leren van de succesvolle IJslandse aanpak en zo alcohol-, tabak- en drugsgebruik door jongeren te voorkomen.

In de week van 11 februari bezoeken IJslandse experts op het gebied van preventie van middelengebruik bij jongeren de zes Nederlandse gemeenten die deelnemen aan de pilot voor het IJslandse preventiemodel. Gevoed door recente cijfers over de gezondheid van hun jeugd gaan gemeenten met hun partners, de IJslandse experts, Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut in gesprek met als uitgangspunt: samen op weg naar een gezondere jeugd.

Drastische afname gebruik alcohol, drugs en roken

In IJsland is het middelengebruik (alcohol, roken en drugs) onder jongeren de afgelopen 20 jaar drastisch afgenomen. Deze veelbelovende resultaten zorgden ervoor dat Nederlandse gemeenten geïnteresseerd raakten in de IJslandse manier van werken. Van 2018 tot 2021 nemen de gemeenten Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-Fryslân, Texel en Urk deel aan een beleidsvormend leertraject. In dit traject, dat wordt begeleid door het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met het Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA), experimenteren de gemeenten met het IJslandse preventiemodel.

Op zoek naar kansen

Een belangrijk onderdeel van de IJslandse aanpak is het verzamelen van lokale cijfers, die vervolgens besproken worden met lokale stakeholders. In het najaar van 2018 hebben de gemeenten vragenlijsten afgenomen onder middelbare scholieren. Hierin werd onder andere gevraagd naar het middelengebruik van de jongeren, de relatie met ouders, de invulling van hun vrije tijd en het welbevinden van de jongeren. De resultaten van deze vragenlijsten zijn nu bekend. In de week van 11 t/m 15 februari worden de resultaten besproken met lokale partijen, zoals de gemeente, scholen en GGD.

Bij deze bijeenkomsten sluiten ook IJslandse experts aan en beleidsadviseurs van het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. Samen wordt besproken wat de belangrijkste (oorzaken van) gezondheidsproblemen zijn, waar kansen liggen voor verbetering en hoe de lokale community dit gezamenlijk tot uitvoering kan brengen.

Volg de pilot

Volg onze reis langs de zes pilotgemeenten in de week van 11 t/m 15 februari via ons twitter-account. En blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond het IJslandse preventiemodel via onze nieuwsbrief:

Meer informatie

Jeroen de Greeff
Coördinator Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)