Factsheet over ‘verwarde personen’ zet feiten op een rij

Factsheet over ‘verwarde personen’ zet feiten op een rij

In de afgelopen jaren is de term ‘verwarde personen’ een begrip geworden in politiek, media en beleid. In de discussie rondom ‘verwarde personen’ worden veel aannames gedaan. Maar wat zijn eigenlijk de feiten? Kloppen de aannames wel? Wij maakten een factsheet waarin een aantal feiten op een rijtje is gezet.

Studies geven geen eenduidig beeld wie deze ‘verwarde personen’ eigenlijk zijn. De stijging van het aantal geregistreerde incidenten over ‘verwarde of overspannen personen’ roept vragen op, onder meer over de geschiktheid van de term ‘verwarde personen’.

Geen relatie met ambulantisering

Vaak wordt een relatie gelegd tussen de (vermeende) toename van het aantal ‘verwarde personen’ en de ambulantisering van de GGz. Verondersteld wordt dat ‘psychiatrische patiënten’ die in meerderheid in instellingen verbleven nu in groten getale op straat komen te staan, en dat ‘verwarde personen’ vaak ‘psychiatrisch patiënt’ zijn en andersom. Maar er zijn geen cijfermatige aanwijzingen voor een relatie tussen het stijgend aantal politieregistraties van ‘verwarde of overspannen personen’ en de ambulantisering van de GGz.

Stigmatisering

Vergeten dreigt te worden dat ‘verwardheid’ geen eigenschap is van mensen maar een oordeel over iemands gedragingen en gedachten. Het generaliserende gebruik van de term ‘verwarde personen’ leidt tot stereotypen die de werkelijkheid niet altijd recht doen. Het toeschrijven van maatschappelijke problemen aan ‘verwarde personen’ en hen daarbij typeren als ‘overlast gevende psychiatrische patiënten’ draagt bij aan de stigmatisering van mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Alternatieve benaming

Negatieve beeldvorming en stigma zijn grote belemmeringen voor maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Vanwege het diffuse van de term ‘verwarde personen’ en het risico op stigma, is discussie ontstaan over een alternatieve benaming, bijvoorbeeld ‘mensen met een acute zorgnood’. Mogelijk is dit een betere aanduiding van de schrijnende situaties waar politie, hulpverleners en andere dienstverleners mee te maken hebben.

Lees in de bijlage de factsheet ‘Verwarde personen’ of ‘mensen met een acute zorgnood?’

Meer over dit thema