Nieuws |

Cijfers CBS laten afname dagelijkse rokers zien

Cijfers CBS laten afname dagelijkse rokers zien

Het aantal dagelijks rokende Nederlanders lijkt licht af te nemen. Het Trimbos-instituut onderzoekt de cijfers om te beoordelen of er inderdaad sprake is van een dalende trend.

Uit de cijfers die het CBS vandaag publiceerde, blijkt dat in 2018 22,4 % van de Nederlanders rookte. In 2017 was dit nog 23,1 %.

Met name ook het aantal dagelijkse rokers is lager dan in 2017. In 2017 rookte nog 17,2% van de Nederlandse elke dag, terwijl dit in 2018 nog maar 16,0% was.

Alcoholgebruik

De cijfers van het CBS laten zien dat het aandeel overmatige drinkers is afgenomen van 9,9 procent in 2014 naar 8,2 procent in 2018. Het aandeel zware drinkers bleef in deze periode vrijwel gelijk. 

Preventieakkoord

Een belangrijke doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord is dat we een rookvrije generatie nastreven. Dat betekent dat in 2040 nog maar maximaal 5% van alle volwassenen rookt. De Rijksoverheid en meer dan 70 maatschappelijke organisaties zetten zich hiervoor in.

Ook problematisch alcoholgebruik moet afnemen. De ambitie is dat in 2040 nog maximaal 5% van alle volwassenen zwaar of overmatig drinkt.

Meer over dit thema