Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn in de afgelopen periode verschillende ingrijpende transities in gang gezet. Twee belangrijke daarvan zijn de ambulantisering van de GGZ en de hervorming van de langdurige GGZ (overheveling van voorheen vanuit de AWBZ gefinancierde onderdelen van de GGZ naar de Wlz en de Wmo). De transities moeten bijdragen aan betere en effectievere zorg en ondersteuning, met name van mensen met ernstige en/of langdurige psychische aandoeningen.

Het ministerie van VWS hecht eraan om de transities en de resultaten daarvan goed te kunnen volgen, en heeft het Trimbos-instituut daarom gevraagd de ambulantisering en de hervorming van de langdurige GGZ te monitoren. Eind 2015 verscheen de eerste monitorrapportage. Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van de vierde meting van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA).

Deze monitor bestaat uit verschillende deelonderzoeken.

Deelonderzoek 3, 4 en 5 zijn ook afzonderlijk beschikbaar:

Deelonderzoek 3: Panel Psychisch Gezien – Leefsituatie en ontvangen zorg

Deelonderzoek 4: Panel Psychisch Gezien – Behoefte aan betaald werk en de weg ernaartoe

Deelonderzoek 5: Achterblijvende arbeidsparticipatie onder mensen met psychische problemen

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
178
Productnummer
AF1650
Jaar van uitgave
2018
Auteur
H. Kroon, H. Michon, A. Knispel, L. Hulsbosch, A. de Lange, J. Boumans, M. Oud

Gratis download


Dossier_Ambulantisering Dossier_PsychischeAandoeningenMeedoenMaatschappij Thema_ErnstigePsychischeAandoeningen