Open en Alert – Alcohol- en drugspreventie in zorg- en welzijnsinstellingen

40,00 excl. btw 0,00 40,00 incl. btw

Handboek voor preventiewerkers

Dit handboek geeft handvatten bij het opzetten en uitvoeren van het project Open en Alert, alcohol- en drugspreventie. Het is gemaakt voor preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg. Zij kunnen hiermee een passend aanbod bieden voor alcohol- en drugspreventie in instellingen voor residentiële jeugdhulpverlening, instellingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVG) of justitiële instellingen.

Het programma Open en Alert stimuleert deze zorg- en welzijnsinstellingen tot een open houding tegenover alcohol en drugs en de mensen die dit gebruiken. Tegelijkertijd stimuleert het programma een alerte aanpak van problemen vanwege alcohol- of drugsgebruik. Centraal staan de ondersteuning bij het ontwikkelen van een alcohol- en drugsbeleid en het verzorgen van deskundigheidsbevordering aan de medewerkers.

Voor cursisten is apart cursistenmateriaal gemaakt. 

Open en Alert is in 2011 erkend als "Theoretisch goed onderbouwde interventie" door het Centrum Gezond Leven van het RIVM.

Open en Alert is in 2013 geheel herzien waarbij de versies voor de verschillende settings zijn samengevoegd in één map en een e-learning van de Open en Alert training is ontwikkeld. Deze is te bestellen via PFG55157 (voor de basiscursus) en PFG55161 (voor de vaardigheidscursus)

Op voorraad

Gewicht 1418 g
Auteur

Pagina's

218

Jaar

SKU af0675
Category Cursusmateriaal