Tools voor signaleren

Aandacht voor signalering is een belangrijke pijler van Helder op School. U helpt de school bij het opstellen van een zorgstructuur – met een zorgprotocol en een Zorg- en adviesteam – en u traint docenten in het signaleren en begeleiden van leerlingen met (beginnende) problemen door alcohol, drugs of gamen. Deze tools kunnen u hierbij ondersteunen.