Tools voor het opstellen van beleid

Helder op School adviseert een middelenvrij beleid, waarin gestreefd wordt naar een school waar niet gerookt of gedronken wordt, waar geen drugs worden gebruikt en waar niet overmatig gegamed wordt. U ondersteunt de school of onderwijsinstelling bij het opstellen van beleid op het gebied van roken, gebruik van alcohol en drugs, gamen en gebruik van sociale media op en rond de school. Deze tools kunnen u hierbij ondersteunen.

Toolbox