Ondersteuning na de diagnose dementie

Het Trimbos-instituut heeft een methodiek ontwikkeld en onderzocht die mensen met dementie en hun naaste ondersteunt in de eerste periode nadat ze de diagnose dementie hebben gekregen.

De diagnose dementie geeft mensen met dementie en hun naaste duidelijkheid over gesignaleerde problemen, maar roept ook veel vragen en emoties op. Het  leren omgaan met de diagnose is een complex proces dat bij iedereen anders verloopt. Voor dit aspect van de ziekte is weinig aandacht. De hulp komt vaak pas op gang als degene met dementie niet meer begrepen wordt óf als de naaste overbelast is. Om mensen beter voor te bereiden op wat ze te wachten staat, is een interventie ontwikkeld.

De interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’

Het Trimbos-instituut heeft de Amerikaanse interventie SHARE van het Benjamin Rose Institute en Pennsylvania State University aangepast voor de Nederlandse praktijk. Daarbij is onderzoek gedaan naar de uitvoerbaarheid, waaardering en de eerste effecten van de interventie bij de persoon met dementie en de mantelzorger. 

De interventie is gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers die net de diagnose hebben gekregen. Zij voeren vier gesprekken met een GZ-psycholoog. Het doel is om samen beter voorbereid te zijn op de mogelijke gevolgen van dementie, nu én in de toekomst.

In de gesprekken gaat het o.a. over:

  • Het vergroten van kennis en vaardigheden van de mantelzorger. Mantelzorgers leren effectief met stressoren om te gaan. Ook leren ze welke vorm van hulp of ondersteuning voor het cliëntpaar belangrijk kan zijn.
  • Degene met dementie de gelegenheid geven de eigen voorkeuren en waarden met betrekking tot relatie en zorg kenbaar te maken en actief te betrekken bij besluitvorming over de toekomst.
  • Het cliëntpaar bewust te maken van effectieve communicatiestrategieën om de relatie en onderlinge communicatie te verbeteren en versterken. Ook ontwikkelen ze strategieën om ook in deze periode door te gaan met eigen activiteiten die hun welzijn bevorderen.

Pilotstudie

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat zowel de paren als de psychologen die de gesprekken begeleiden, positief zijn over de interventie. Ook blijkt de methodiek een positieve invloed te hebben op de mensen met dementie; zij lijken minder stress te ervaren. Het vertrouwen in eigen kunnen van de naasten verbeterde ook. De resultaten worden binnenkort in een artikel gepubliceerd.

Training voor GZ-psychologen

Het Trimbos-instituut organiseert samen met de PgD (Psychologische expertise voor de ouderenzorg) een training van één dag voor GZ-psychologen die de methodiek willen toepassen. 

Kijk voor praktische informatie op de pagina Samen verder na de diagnose dementie van het Trainingsbureau.