3.5 Spreken we dezelfde taal?

3.5 Spreken we dezelfde taal?

Henriette Mos - Preventie Mondriaan
Judith van de Nobelen - Verslavingszorg Mondriaan

Een oplossingsgerichte benadering naar ouders kan veel meer teweeg brengen dan de probleemgerichte benadering, die veel professionals tot nu toe gebruiken.

Samenvatting

Het verschil, maar ook vooral de overeenkomst tussen de behandelaar en de jeugd/preventiewerker staat centraal. De medewerkers van Mondriaan zijn een goed voorbeeld van hoe er goed samengewerkt kan worden. Zo wordt bij elke aanmelding van een volwassene een kindcheck gedaan. Het ideale plaatje zou zijn dat er ook met iedere volwassene die ouder is, een voorlichtings (KOPP/KOV, voorheen kOPP/KVO) gesprek wordt gevoerd, maar dit is in de praktijk nog niet het geval.

Tijdens deze workshops zijn professionals uit jeugd en volwassenzorg aanwezig en wordt het duidelijk dat beide partijen nu niet optimaal hebben kunnen samenwerken met de andere partij. Met elkaar wordt de conclusie getrokken dat er meer gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise en dat een oplossingsgerichte benadering naar ouders veel meer teweeg kan brengen dan de probleemgerichte benadering, die veel professionals tot nu toe gebruikt hebben.