3.4 Samen in gesprek met ouders

3.4 Samen in gesprek met ouders

GGZ inGeest, CJG Haarlem en Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem. 

Psychiatrische problemen zijn van invloed op de opvoeding van de kinderen. Volgens landelijk onderzoek ontwikkelt twee derde van deze kinderen zelf (tijdelijke) aanpassingsproblemen of ernstige psychiatrische problemen.
N.B. Deze workshop is wegens ziekte niet doorgegaan, maar we informeren jullie toch graag over het project.

Bij GGZ inGeest wordt geschat dat bij nog geen 5% van de gezinnen, van de patiënten met kinderen,  hulpverlening is ingeschakeld voor de kinderen. Gezien de bovenstaande risico’s is dat zorgwekkend.

De meldcode en de kindcheck zijn geïmplementeerd, maar in de praktijk is er nog te weinig aandacht voor de kinderen van de patiënten. Wat ook wordt opgemerkt is dat bij de behandelaren een handelingsverlegenheid heerst om met de patiënten in gesprek te gaan over hun kinderen.

In Kennemerland zijn we daarom een pilot gestart ‘het voorlichtingsgesprek’; voor alle patiënten van GGZ inGeest met kinderen wordt standaard een gezinsgesprek gevoerd. In dit gesprek wordt voorlichting gegeven aan kinderen en ouders over psychiatrische problematiek. Het gesprek wordt gedaan met het Centrum Jeugd en Gezin, zij zullen de gesprekken met de kinderen doen. Het gesprek wordt het voorlichtingsgesprek worden genoemd.