3.2 Bureau basiszorg: preventief casemanagement

3.2 Bureau basiszorg: preventief casemanagement

Theo Mahieu, Ursula Dewkali en Willemien Willems: Parnassia Groep

Neem het voorbeeld van bureau basiszorg mee naar je eigen gemeente. Dit is echt goed voor kinderen!

Samenvatting

Als KOPP kinderen nog jong zijn, zijn er vaak geen problemen zichtbaar. Pas rond 25/30 jaar heeft een groot deel een psychiatrische stoornis ontwikkeld. Preventie mogelijkheden liggen dus bij kinderen. De ziekte van de ouder krijgt vaak alle aandacht. Kinderen vragen zelf niet om hulp, of zijn daar niet toe in staat.
Voor integraal samenwerken heb je het medisch domein, en het sociaal domein (jeugdhulp, jeugdggz, welzijn en onderwijs) nodig. Evenals een gezinscoach die 1 gezinsplan maakt met het gezin en regie voert op dit plan. Deze coach verbindt het medisch domein en het sociaal domein. Persoonlijke netwerken van het gezin is het vertrekpunt. Een risicotaxatie door de gezinscoach samen met het gezin vormt de basis van het gezinsplan.

Bureau basiszorg kan worden ingezet om de hulpverlening te coördineren en een integraal gezinsplan met het gezin te maken. Vooral voor multiprobleem gezinnen met veel hulpverleners is dit nodig. Vanuit dit bureau wordt expertise geleverd aan de ggz om handelingsverlegenheid te verminderen en wordt het sociaal domein betrokken bij de hulpverlening aan het gezin, zodat het kind voldoende basiszorg krijgt.  Dit is een evidenced based methode.