3.1 Integrale crisisdienst 0-100 jaar in Hart van Brabant

3.1 Integrale crisisdienst 0-100 jaar in Hart van Brabant

Marieleen Bouts, directeur Zorggroep Jeugd GGZ Breburg & Jetske Zijlstra, gemeente Tilburg, Coen van Gestel, psychiater, GGZ Breburg

Weerstand ontstond ook door handelingsverlegenheid, want ‘wat weet ik als volwassen psychiater van jeugdpsychiatrie en het inschatten daarvan’.

Samenvatting

Het crisis interventie team (CIT) is een samenwerkingsverband van vijf verschillende organisaties (waaronder jeugdbescherming en Veilig Thuis). Het CIT is verantwoordelijk voor een gezinsgerichte aanpak bij crisis in Hart van Brabant. Alleen professionals kunnen het CIT bellen, waarna aan triage wordt gedaan, de situatie wordt beoordeeld en eropaf wordt gegaan. De volwassen GGZ heeft nog een eigen crisisteam, maar is ook vertegenwoordigd in het CIT. De samenwerking kwam moeizaam op gang. Besloten is om toch ergens te beginnen en dan de aanpak te verbreden, zodat er een duidelijke route kwam voor verschillende soorten crises. Het proces werd gehinderd door botsingen tussen gemeente en Jeugd GGZ, en tussen de jeugd- en volwassen GGZ.  Onterechte aannames en onvoldoende oog voor de complexiteit en praktische en financiële aspecten zaten in de weg

Er moet commitment zijn van medewerkers, Raad van Bestuur en directie en de financiering moet op orde zijn om de samenwerking vanuit één visie aan te gaan. Maar door het te gaan doen is al veel bereikt en loopt het proces in de samenwerking steeds verder.

Het kost moeite en energie om een goede samenwerking neer te zetten in het belang van een gezinsgerichte aanpak bij crisis, maar door een gezamenlijke visie, inzet en commitment van alle betrokkenen kan dit veel opleveren.