2.4 ‘Gezin centraal: een psychische ziekte heb je nooit alleen’

2.4 ‘Gezin centraal: een psychische ziekte heb je nooit alleen’

Drs. Mischa Franck, klinisch psycholoog en psychotherapeut, GGz Breburg

Samenvatting

Het gezin/omgeving de behandelkamer inkrijgen blijkt vaak lastig. Jammer, want het heeft voor alle betrokkenen meerdere voordelen. Voor de omgeving, want er is meer gelegenheid voor psycho-educatie, biedt meer inzicht in de problemen van de cliënt en kinderen kunnen ontschuldigd worden. Voor de cliënt omdat er een breder perspectief ontstaat op de meerdere rollen in het leven, het onderling begrip vergroot en het een beter beeld oplevert van het totaal functioneren. Voor de hulpverlener, omdat het een kokervisie voorkomt, interacties beter zichtbaar worden en de context helderder wordt. En ook voor de zorgverzekeraar, die het financiert en kosten bespaart op de langere termijn door preventie en vroegsignalering. 

De stelling ‘De cliënt bepaalt ten allen tijde zelf of de omgeving wordt betrokken’ zorgde voor verdeelde meningen. Al werd ook geconcludeerd dat het eigenlijk standaard werkwijze zou moeten zijn om de omgeving te betrekken bij de behandeling. En dit ook direct te communiceren naar de cliënt: Wij werken systemisch tenzij je een heel goed argument hebt om dit niet te doen. Zeker als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn.

GGZ Breburg heeft veel methodieken van systeemtherapie, relatietherapie tot multi-family therapie. Conclusie: het is in de praktijk vaak puzzelen om te zorgen dat de omgeving goed in beeld komt in de behandeling, maar het is van groot belang om het voor elkaar te krijgen.