2.2 Contextuele behandeling voor jonge gezinnen

2.2 Contextuele behandeling voor jonge gezinnen

Hanna Stolper - klinisch psycholoog en psychotherapeut jeugd ggz Dimence groep

Een bredere behandelcontext functioneert zowel voor cliënten als behandelaars als een ‘holding environment’.

Samenvatting

Contextueel behandelen bij Dimence gebeurt door gezamenlijk multidisciplinair overleg (MDO) waar allebei de behandelaren van het gezin samen komen, een visie gemeenschappelijke opstellen en maatwerk bieden. Geen vast programma maar per gezin kijken wat nodig is. Door deze werkwijze kun je ook het netwerk rondom de cliënt in kaart brengen en specialistische kennis van GGZ volwassenen en jeugd samenbrengen.

Hierbij is maatwerk en flexibiliteit noodzakelijk en moet je de intake en behandeling minder scheiden. Een van de grootste dilemma’s: het kost tijd om een werkrelatie op te bouwen terwijl de kwetsbare neurobiologische fase van de baby geen uitstel verdraagt.

De belangrijkste boodschap: samen bereik je meer, ook al zijn het niet allemaal succesverhalen. Veiligheid en vertrouwen zijn belangrijk. Deze manier van werken vraagt om een paradigmashift van individueel naar contextgericht behandelen