2.1 Interpersoonlijke traumabehandeling voor ouder en kind

2.1 Interpersoonlijke traumabehandeling voor ouder en kind

Femy Wanders, klinisch psycholoog Accare

Belangrijk is het werken aan een kalm brein, zodat ouders ruimte hebben om hun kinderen weer te zien en kinderen weer aan hun verdere ontwikkeling toekomen.

Samenvatting

Het KINGS-model is voor kinderen bij wie sprake is van een interpersoonlijk trauma en hun gezin. Dit kan al vanaf dat het kind nog baby is. De gezinnen worden altijd geheel opgenomen en met minimaal één belangrijke hechtingsfiguur. Het is een geprotocolleerd behandelprogramma in 3 fasen.

De eerste fase gaat om motivatie en krijgen van zelfvertrouwen. Ouders leren hun interne en externe wereld begrijpen, leren weer naar hun kinderen kijken en krijgen een perspectief om naar toe te werken. Doel is een kalm brein, zodat ouders er voor de kinderen kunnen zijn. Voor de kinderen is ervaren van veiligheid het doel.

In fase 2 wordt bij de ouder gewerkt aan emotieregulatie en traumaverwerking (CGT en EMDR) en bestaat de kinderbehandeling uit het MASTR-protocol: Motivation Aadaptive Skills Traumaverwerking.

Fase 3 staat in het teken van integratie van het geleerde via de TOV-methode (videobehandeling) en het steunen van het kind bij traumaverwerking  en voor het kind uit traumaverwerking (EMDR en PC) en terugkeer naar (een nieuwe) school. Ook voor de kinderen geldt dat een kalm brein weer ruimte geeft om te leren.

Een moeder over de hulpverlening: “Iedereen (alle begeleiders/behandelaars, red.) is verschillend, maar ze gaan allemaal dezelfde richting op”.