2.0 Volwassen GGZ is een onmisbare partner!

2.0 Volwassen GGZ is een onmisbare partner!

Drs. Sander van Arum, Psychotherapeut en vrijgevestigd expert multisectorale samenwerking bij partnergeweld, kindermishandeling en seksueel misbruik in huiselijke kring.

De vraag die je je zelf moet stellen: draagt de behandeling van de ouder (ook) bij aan de afname van onveiligheid in het gezin?

Onderzoek laat zien dat psychische stoornissen bij ouders de belangrijkste factoren zijn die het (ook intergenerationele) patroon van geweld en verwaarlozing in stand houden. Om dat patroon te doorbreken moet de ingezette zorg gericht zijn op het verminderen van de impact van de psychische stoornissen op het geweld en de onveiligheid in de gezinsrelaties. Bij deze systeemgerichte benadering is de GGZ volwassenen een onmisbare partner. Werk samen met alle gezinsleden en andere betrokken professionals aan een veiligheidsplan. Eerst samenwerken voor veiligheid, daarna voor risicogestuurde zorg en herstel.