1.8 Begeleid ouderschap bij psychische problemen

1.8 Begeleid ouderschap bij psychische problemen

Dr. Peter van der Ende, senioronderzoeker en docent Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

Er wordt vaak gezegd ‘kinderen eerst!’, maar misschien kunnen we nog iets leren van vliegtuig-protocollen. Daarbij worden volwassenen aangespoord eerst zichzelf in veiligheid te stellen, om vandaaruit hun kind optimaal te kunnen helpen.

Samenvatting

Onderzoek naar ouderschap werd lange tijd alleen vanuit de pedagogiek aangevlogen. De afgelopen 15 jaar is er meer aandacht voor ouderschap vanuit psychologisch oogpunt. Het gaat dan minder over de kinderen, maar meer over hoe men de ouderschapsrol beleeft en vormgeeft. De behoefte van ouders staat centraal, niet het (hulp)aanbod. Soms wordt er teveel en te snel ingezet op hulp en ondersteuning, terwijl het belangrijk is om – volgens de principes van herstel – aan te sluiten bij de kracht van het eigen systeem.

Ouderschap wordt gevoeliger en al snel beladen als het gekoppeld wordt aan de psychiatrische ziekte. Toch zou binnen de GGZ dit gesprek genormaliseerd moeten worden. De formulering van de vragen is daarbij belangrijk, maar ook de toon. Lastig is dat voor sommige ouders met psychische problemen zelfreflectie lastig is, wat het praten over de eigen ouderrol bemoeilijkt.

Van der Ende benadrukt dat de biologische band tussen ouders en kinderen enorm belangrijk is en niet moet worden onderschat. We zouden er alles aan moeten doen om het ouder en het kind bij elkaar te houden. Vanuit de zaal werd hier gemixt op gereageerd. Van der Ende merkt vaker dat professionals al snel de oplossing zien in het kind uit het gezin te halen, waarmee naar zijn idee soms onnodig veel kapot wordt gemaakt.

Zie www.ouderschap-psychiatrie.nl voor meer informatie en documentatie.