1.3 Een veilig thuis en het beroepsgeheim: dilemma’s om te delen

1.3 Een veilig thuis en het beroepsgeheim: dilemma’s om te delen

Heleen Schaffels, geneesheer-directeur GGZ in Geest
Alexandra Reijerse, juridisch adviseur, GGZ in Geest

Men wil geen informatie over de stoornis van de ouder, maar wel over hoe het van invloed is op de veiligheid van de kinderen.

Samenvatting

Behandelaren in de GGZ mogen niet zonder toestemming van de patiënt gegevens aan derden verstrekken, hoewel de veiligheid van kinderen daar soms wel om vraagt. Het beroepsgeheim en de bescherming van persoonsgegevens zijn waarborgen voor goede zorg, maar leveren in de praktijk ook dilemma’s op. Aan de hand van casuïstiek is besproken hoe hiermee om te gaan.

Probeer altijd mét toestemming van de cliënt informatie te delen. Als dat niet lukt, doe het dan zonder en informeer de cliënt hierover. Die afweging maakt de professional zelf. De meldcode helpt om transparant te zijn, en steeds informatie te delen die van belang is voor veiligheid van het gezin en in het bijzonder de kinderen.
Aanbeveling: jeugdwerkers en volwassenzorg trekken vanaf de start meteen samen op en alle disciplines zitten direct met elkaar om tafel. Vanaf januari 2019 wordt de meldcode aangepast, dan treedt het afwegingskader in werking. Zorg er voor dat je hier op voorbereid bent!

Vraagbaak psychiatrie en recht

Er is een vraagbaak Psychiatrie en recht. Met meer dan 500 vragen en antwoorden is de Vraagbaak goed bruikbaar voor medewerkers binnen ggz-organisaties met vragen over rechten en plichten in het kader van de zorgverlening.

Vraagbaak psychiatrie en recht