Publiek private projecten archief

Projectnaam Toelichting project Private onderneming Looptijd van het project
Evaluatie van de inzet van gepersonaliseerde deuren (dmv stickers) van de appartementen van bewoners met dementie in een zorginstelling Toetsen van de verwachting dat de gepersonificeerde deuren een positieve invloed hebben op het oriënteren van mensen met dementie en het zich thuis voelen en daarmee hun kwaliteit van leven. Truedoors BV Afgerond
Doorbraakproject 2015 – 2016 Opsporing Hepatitis C in de verslavingszorg Doel van het project is het bieden van ondersteuning aan teams van verslavingszorg en ziekenhuizen bij de ontwikkeling van een lokaal passend zorgpad (van opsporing en screening tot begeleiding en behandeling) voor cliënten in de verslavingszorg. Uiteindelijk doel, buiten de projectperiode, is om de zorgpaden bij alle instellingen te verspreiden en de HCV opsporing en (ondersteuning bij) de behandeling volledig in het reguliere verslavingszorgaanbod in te bedden, zodat alle dragers tijdig worden opgespoord en indien nodig behandeld. Abbvie, Gilead, MSD t/m 31-12-2016
Richtlijn Somatische Screening & Leefstijlbeïnvloeding voor psychiatrisch patiënten Ontwikkeling van een richtlijn voor screening van somatische problematiek bij ‘ernstige’ psychiatrische cliënten. Charly Green en uTOPiGGZ Afgerond
Samen Keuzes Maken (Onderdeel Doorbraak Vroege psychose) Financiering van de aanpassing van een digitale tool waarmee adolescenten na een psychose zich kunnen voorbereiden op hun gesprek met behandelaar, waarbij ook medicatie gespreksonderwerp kan zijn. Janssen-Cilag B.V Einddatum

30-09-2016

Preoperatief stoppen met roken binnen zorgpaden In het project wordt een flowchart opgesteld die orthopedische afdelingen van ziekenhuizen ondersteunt bij het implementeren van stoppen met roken voorafgaand aan orthopedische operaties. Daardoor wordt gezondheid gestimuleerd. Niet alleen omdat er (tijdelijk) niet gerookt wordt, maar ook omdat patiënten sneller herstellen van de operatie. Pfizer via MIRO Afgerond
Voorlichtingsfilmpje over stoppen met roken gericht op zwangere vrouwen i.s.m. praktijk van verloskundigen en gynaecologen Het filmpje richt zich op zwangere vrouwen en moedigt hen aan te stopen met roken. Door de samenwerking profiteren gynaecologen en verloskundigen van kennis van (communicatie over) stoppen met roken en profiteert Trimbos-instituut van een heel gericht bereik in de wachtkamer van verloskundigen en gynaecologen. De Friesland Verzekeringen Afgerond
Meer kwaliteit in de keten POH’s, huisartsen en psychologen worden getraind in het organiseren van goede geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn en er wordt aangeduid hoe en welke bewezen effectieve interventies daar een rol in kunnen spelen. Lundbeck via Scem Conference Services BV huidige cursus loopt tot 28 september 2016
Ondersteuning van werkgevers bij ontwikkeling c.q. handhaving van ADM-beleid op de werkvloer. Daarbij gaat het advies met betrekking tot de ontwikkeling van een alcohol, drugs en medicijnenbeleid (ADM) op de werkvloer bij (grote) werkgevers cq de handhaving van bestaand beleid en/of het opzetten van een campagne ter ondersteuning van het beleid en/of het trainen van leidinggevenden en werknemers. Voorop staat dat het bedrijf zelf het ADM-beleid ontwikkelt en dat dit minimaal ‘in de steigers staat’. Ti checkt dit beleid en geeft adviezen. ThyssenKrupp Veerhaven BV, Urenco Nederland, Interstreamingbarging S.A., Jet Support B.V. , ARbeidsgerelateerde Zorg, Bel Nederland B.V., Van Houtum B.V. korte projecten: 1 tot hooguit paar dagen per jaar.
Ondersteuning bij het pilot testen van (een deel) van de interventie “Het Nieuwe Gezonde Werken” Implementatie en eerste evaluatie van het krachten & klachtenmodel in de interventie van Pim Mulier BV getiteld’ Het Nieuwe Gezonde Werken Pim Mulier BV Afgerond
App voor smartphones tbv mensen met licht depressieve klachten en klachten over welbevinden Binnen het project wordt een app ontwikkeld voor smartphones tbv mensen met licht depressieve klachten en klachten over welbevinden. Tevens wordt onderzocht of nieuwe elementen (passieve en actieve data) iets opleveren (bv op het gebied van therapietrouw, behandeling) Philips Electronics BV Afgerond
Wellmom ontwikkeling van een mobiele app gericht op ondersteuning van en depressie preventie bij zwangere- of net bevallen vrouwen. Lyra Health Inc Ontwikkeling afgerond, app is in gebruik
ADM-advies en trainingen Advisering bij het opstellen van een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) en implementatie daarvan via communicatie en trainingen. Doel is om medewerkers te informeren over de risico’s van middelengebruik in relatie tot werk, leidinggevende te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van middelengebruik en het signaleren en bespreekbaar maken van (beginnende) middelenproblematiek Ahold Delhaize november 2017
Siemens Healthineers Science & Innovation Days Presentatie en sessievoorzitterschap bij Sessie 8: Syva®Drug Testing bij Siemens Healthineers Science & Innovation Days. Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 1 dag op 27 april 2017
Samenwerking Jeugdkaart Versterken van lokale samenwerking tussen preventie en handhaving in het kader van de Drank- en Horecawet Objectief B.V. Nog niet te zeggen. Gepland is in 2017 een pilot te starten met een doorlooptijd: enkele maanden
Dronkenschap en doorschenken: van intentie naar actie.Een gemeentelijke aanpak om dronkenschap en doorschenken in het uitgaansleven tegen te gaan. Versterken van lokale samenwerking tussen preventie en handhaving in het kader van de DHW Objectief B.V. De verwachte looptijd van de pilot is van april 2018 tot en met december 2018.
Happy Drinks op Pinkpop. Een creatief en spannend alcohol vrij alternatief. Sommige van de alcoholvrije Happy Drinks cocktails worden gemixed met frisdrank. Op Pinkpop met Fuze Tea van Coca Cola. Coca-Cola 15 tm 17 juni 2018
Cannabiscongres Deelname aan panel door 3 coffeeshophouders rond thema preventie in de coffeeshop 3 coffeeshophouders 30-10-2018
Brede toepassing WRAP Ontwikkeling van een modelgetrouwheidsschaal voor en implementatie onderzoek van WRAP – een groepstraining / zelfhulpmethode voor mensen met psychische aandoeningen. Om de kwaliteit van het model WRAP te borgen en door te ontwikkelen. Agis Innovatiefonds 30 maanden vanaf 1 december 2018