Publiek private projecten

Projecten die (deels) financiering ontvangen van private partijen met winstoogmerk

Binnen het Trimbos-instituut toetst de commissie Publiek Private Samenwerking de projecten waarbij sprake is van een bijdrage (al dan niet financieel) van een private partij met winstoogmerk. Dit gebeurt door toetsing van de projectdoelen, de beoogde samenwerkingspartner(s), te behalen gezondheidswinst, de wetenschappelijke impact, de maatschappelijke impact, wetenschappelijke onafhankelijkheid, financiële onafhankelijkheid en transparantie.

Na toetsing door de commissie Publiek Private Samenwerking accepteert Trimbos-instituut bijdragen van private partijen in de volgend projecten:

Projectnaam Toelichting project Private onderneming Looptijd van het project

Bijscholing team Abbvie

Kennisoverdracht aan hepatitis C-team Abbvie

januari 2019

Oudere projecten

Bekijk oudere publiek private projecten in ons archief.