Nevenfuncties medewerkers

We zijn transparant over voor het werkveld relevante nevenfuncties van medewerkers.

Deze transparantie past ook in het beleid naar aanleiding van het feit dat Trimbos zich conformeert aan de 'Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling'.

Nevenfuncties Trimbos medewerkers