Nevenfuncties medewerkers

Het Trimbos-instituut vindt het belangrijk om transparant te zijn in de voor het werkveld relevante nevenfuncties van zijn medewerkers. Deze transparantie past ook in het beleid naar aanleiding van het feit dat Trimbos zich conformeert aan de 'Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling'. 

Zie het overzicht Nevenfuncties Trimbos medewerkers voor een volledige lijst.