Pauline Meurs: 'Maak psychische kwetsbaarheid zichtbaar'

“Kennis over de GGZ is van belang voor het welbevinden van de samenleving.” Dat is de stellige overtuiging van prof.dr. Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Tekst gaat verder onder de video.

Meurs was ooit werkzaam bij het Nederlands Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid, één van de voorgangers van het Trimbos-instituut. Gevraagd naar de belangrijkste resultaten van 25 jaar Trimbos-instituut noemt zij drie dingen: “Ten eerste de verzamelde kennis over de geestelijke gezondheidszorg, ten tweede het belang daarvan voor het welbevinden van de samenleving en ten derde de gerichte aandacht voor verslavingszorg.”

Stigma

Geestelijke gezondheidszorg zit volgens Meurs nog in belangrijke mate in de taboesfeer. Meurs: “Ik denk dat het Trimbos-instituut met alle kennis die het naar buiten heeft gebracht, heeft bijgedragen aan het zichtbaar maken van psychische kwetsbaarheid en de enorme maatschappelijke gevolgen daarvan.”

STREEP DOOR STIGMAZorg & Participatie
Meer mensen hebben dezelfde kansen doordat we samen met onze partners stigma rond psychische gezondheid doorbreken.

“Maar het weghalen van het stigma blijft tot op de dag van vandaag een uitdaging. Naar mijn idee moet het Trimbos-instituut dan ook vooral doorgaan met het verzamelen van kennis en het doen van wetenschappelijk onderzoek naar álles wat met geestelijke gezondheidszorg te maken heeft, dus van ernstige psychiatrische aandoeningen tot en met het bevorderen van mentale gezondheid in de samenleving.”

MENTAAL FIT | Mentale Gezondheid & Preventie
We versterken sinds jaar en dag het welbevinden en de veerkracht in de samenleving met onze kennis en tools.

Tekst gaat verder onder de foto.

Pauline Meurs

Psychische kwetsbaarheid van mensen is één van de grootste epidemiologische opdrachten die we hebben."

Prof. dr. Pauline Meurs, socioloog en organisatiekundige, is hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam en oud-werknemer van het Nederlands Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid (één van de rechtsvoorgangers van het Trimbos-instituut).

> LinkedIn

Sociaal domein

Meurs geeft aan dat er in Nederland miljarden naar de reguliere gezondheidszorg gaan, terwijl de geestelijke gezondheidszorg maar een fractie van dat budget krijgt. “Er is dus een enorme mismatch tussen investeren en de aard van het probleem. En dat terwijl de psychische kwetsbaarheid van mensen is één van de grootste epidemiologische opdrachten die we hebben.” Meurs ziet geestelijke gezondheid dan ook als een opdracht aan de samenleving als geheel en pleit voor meer verbinding met het sociale domein. De reden: “omdat mentale gezondheid en het werken daaraan zich voor een groot deel buiten de muren van de gezondheidszorg afspeelt.”

UNIEK PANEL | Zorg & Participatie
Dankzij Panel Psychisch Gezien weten we hoe het is om te leven met ernstige psychische aandoeningen.

“Heel veel oorzaken van psychische kwetsbaarheid zitten in het feit dat je te veel schulden hebt opgebouwd, dat je partner je slaat, dat je kind niet kan meekomen… En als we bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan betere huisvesting, dan dragen we daarmee ook bij aan mentaal welbevinden. Mijn wens voor de toekomst van het Trimbos-instituut is dan ook nog meer verankering in de samenleving, bij gemeentes, bedrijfsleven, onderwijs, zorg en ouderenzorg.”

OOG VOOR OUDEREN | Ouderen
We zijn pionier op het gebied van persoonsgericht werken in de ouderenzorg en hebben oog voor de persoon achter de ziekte.

Trimbos Nieuwsflitsen

Ontvang zo'n 2 keer per maand nieuws, uitnodigingen voor activiteiten, nieuwe publicaties en vacatures van het Trimbos-instituut.