Kinderartsen op de bres voor het rookvrij opgroeien van kinderen

Onderstaande column van Noor Rikkers-Mutsaerts, kinderarts-pulmonoloog bij het LUMC en voorzitter van de commissie NoSmokind!, is gepubliceerd in nummer 7 van de Nieuwsbrief Tabaksontmoediging van 4 november 2014. Plaatsing betekent niet automatisch dat het Trimbos-instituut de mening van de auteur deelt.

Roken: het eindigt vaak in de spreekkamer van de longarts, met de mededeling dat er aan je aandoening niets meer gedaan kan worden. Duizenden mensen krijgen jaarlijks zo’n bericht. Het is niet vreemd dat juist longartsen, in de persoon van Wanda de Kanter en Pauline Dekker (Stichting Rookpreventie Jeugd) het probleem van roken overal op de kaart hebben gezet. Aanvankelijk lag de focus vooral op het stoppen met roken, maar steeds meer kwam het besef dat het dweilen met de kraan open is zolang er iedere dag zoveel jonge rokers (circa 100 dagelijkse rokers tussen de 10 en 17 jaar) bijkomen.

Roken: het begint vrijwel altijd in de puberteit. Maar roken en kinderen beperkt zich niet tot de adolescentie: 11000 kinderen staan al voor hun geboorte bloot aan de schadelijke stoffen in sigaretten en ook na de geboorte groeien veel kinderen op in de rook. Het leidt tot een verhoogde perinatale sterfte, vroeggeboorte, een lager geboortegewicht, vaker oorontsteking en luchtwegklachten. Het risico op wiegendood verdubbelt. Astma-aanvallen komen meer voor en zijn ernstiger. Daar ligt een belangrijke taak voor de kinderarts. Deze kan het probleem van roken steeds weer bespreekbaar te maken, informatie geven en ouders via motiverende gespreksvoering er toe bewegen met roken te stoppen.

Onder het motto: “Kinderen hebben Recht op Rookvrij” organiseert de commissie NoSmoKind! van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (Sectie Kinderlongziekten) op het jaarlijkse congres Kindergeneeskunde in november 2014 een symposium met als de titel “Roken en Kinderen: wat kunt U als kinderarts doen." Doel is om met de verzamelde kinderartsen te bediscussiëren hoe wij onze bijdrage kunnen leveren, zowel in de spreekkamer als op landelijk niveau.

Rokende ouders hebben vaker rokende kinderen. De kinderarts kan die cirkel doorbreken en zo bij dragen aan het rookvrij opgroeien van kinderen.

Noor Rikkers-Mutsaerts
Voorzitter Commissie NoSmoKind! van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
(Sectie Kinderlongziekten)
Kinderarts-pulmonoloog Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden