Hartstichting 50 jaar en nog altijd hard nodig

Onderstaande column van Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, is geschreven op verzoek van het NET - Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging van het Trimbos-instituut en is gepubliceerd in nummer 1 van de Nieuwsbrief Tabaksontmoediging op 28 januari 2014.

Weinig mensen realiseren zich dat jaarlijks circa 3000 mensen in Nederland overlijden aan coronaire hartziekten, beroerte of hartfalen ten gevolge van roken. Bovendien hebben rokers een hoger risico op aandoeningen, zoals hartinfarcten, beroerte, etalagebenen (vernauwing van de beenslagaders) en aneurysma’s. Roken is de belangrijkste vermijdbare risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Dit is nog steeds niet bij iedereen bekend. Op 29 januari bestaat de Hartstichting 50 jaar. In ons jubileumjaar zullen wij nadrukkelijk aandacht vragen voor de schadelijke gevolgen van roken en meeroken voor hart en vaten.

Het lobbywerk van de Hartstichting richting overheid en politiek, samen met onze partners in de Alliantie Nederland rookvrij!, gaat gewoon door. Zo hebben we ons afgelopen jaar ingezet voor de waarschuwingsfoto’s op de sigarettenverpakkingen, zoals ze in Australië al hebben. We gaan veel meer bekendheid creëren bij het grote publiek over de gevolgen van (mee)roken voor hart en vaten.

We zijn een eigen ‘campagne’ aan het ontwikkelen waarin de relatie tussen hart- en vaatziekten en roken meer op de kaart gezet wordt en waar we ons in het bijzonder richten op jonge meiden, een groep waar de tabaksindustrie haar marketing op richt. Vrouwen stoppen minder vaak met roken dan mannen, ons doel is dat ze überhaupt niet beginnen. Verder zoeken we expliciet de samenwerking met de beroepsgroepen in de zorg, zoals cardiologen en hart- en vaatverpleegkundigen. In mei komen we in actie tijdens het EuroPReventcongres in Amsterdam en vragen we de zorgprofessionals zich uit te spreken voor maatregelen op het gebied van tabaksontmoediging. Deze beroepsgroepen zien dagelijks welke gevolgen tabak heeft bij hun patiënten.

Kortom, nu wij 50 jaar bestaan betekent het niet dat onze strijd ophoudt. Ongeveer 26% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookt en 40.000 kinderen beginnen jaarlijks met roken. Dat vinden wij onacceptabel. Daarom zal de Hartstichting zich ook de komende periode hard maken tegen het roken als belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten!

Floris Italianer
Directeur Hartstichting