Gamen en sociale media op school

Ons preventieprogramma Helder op School biedt diverse tools en trainingen om gebalanceerd gamegedrag en gezond sociale mediagebruik onder leerlingen te stimuleren. Ontdek wat preventiemedewerkers, docenten of andere onderwijsprofessionals kunnen doen.

Het preventieprogramma Helder op School richt zich op alcohol-, tabak-, en drugspreventie en gebalanceerd gamegedrag en sociale mediagebruik. Het aanbod is niveau- en leeftijdsspecifiek en wetenschappelijk onderbouwd.

Beleidsadvies voor scholen

De focus van dit beleidsadvies ligt op (het voorkomen van) overmatig gamegedrag en sociale mediagebruik. Denk hierbij aan leerlingen die slaperig in de klas zitten door te veel gamen en die misschien extra begeleiding nodig hebben om te blijven functioneren. Het beleidsadvies bevat tips voor het opstellen van het beleid en een voorbeeldreglement. Ook is er aandacht voor de rol van medewerkers, ouders en leerlingen.

> Lees meer over het beleidsadvies

> Download gratis het beleidsadvies

Ouderavonden voor preventiewerkers

Er zijn ouderavonden die preventiemedewerkers kunnen uitvoeren op het primair of voortgezet onderwijs over gamen en sociale media. De ouderavond is bedoeld om ouders en opvoeders inzicht te geven in problematisch gamegedrag en sociale mediagebruik, maar juist ook om te laten zien hoe leuk games en sociale media kunnen zijn. Daarnaast biedt de ouderavond handvatten aan ouders en opvoeders om het gesprek aan te gaan met hun kind.

> Bekijk de ouderavond primair onderwijs

> Bekijk de ouderavond voortgezet onderwijs

E-learning ‘Gamen en sociale media’

Ook is er een leerzame e-learning 'Gamen en sociale media' beschikbaar voor docenten of andere onderwijsprofessionals die meer willen weten over de onderwerpen gamen en sociale media. De cursus is geschikt voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs. Voor de verhaallijnen in de e-learning is foto- en videomateriaal gebruikt van leerlingen op het voortgezet onderwijs. De e-learning is ontwikkeld samen met preventiewerkers die experts zijn op het gebied van gamen en sociale media.

> Bekijk de e-learning