Combinatiegebruik uitgaanders

Het combineren van middelen kan de roes intensiveren, reactiveren en afzonderlijke effecten in balans brengen, maar wordt afgeraden. Het verhoogt namelijk ook het risico op, en de ernst van, gezondheidsincidenten [1]. De meest voorkomende vorm van combinatiegebruik (i.e. het gebruik van twee of meerdere middelen in een bepaalde tijdsspanne of op één moment), is het gebruik van alcohol in combinatie met één of meer andere middelen [1].

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail

Combinatiegebruik bij uitgaanders

De meest recente kerncijfers over combinatiegebruik onder uitgaanders zijn afkomstig uit [2]. De onderzoekspopulatie bestaat uit jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 16 t/m 35 jaar die in het afgelopen jaar minimaal één keer een feest, festival, club of discotheek hebben bezocht. In het Grote Uitgaansonderzoek 2020 is alleen naar het combinatiegebruik van alcohol en cocaïne en ketamine gekeken. Om meer te zeggen over het combinatiegebruik van alcohol met andere middelen (cannabis, ecstasy, amfetamine, lachgas en 4-FA) is gebruik gemaakt van het Grote Uitgaansonderzoek 2016.

Hieronder staan de meest genoemde combinaties van alcohol met drugs op volgorde van voorkomen.

Ecstasy

Van de uitgaanders die alcohol met andere middelen combineren, doet 39,0% dat wel eens met ecstasy [1].

Cannabis

Van de uitgaanders die alcohol met andere middelen combineren, doet 33,5% dat wel eens met cannabis [1].

Cocaïne

Van de uitgaanders die alcohol met andere middelen combineren, doet 28,8% dat wel eens met cocaïne [1]. Opvallend is dat diegenen die deze combinatie gebruiken, dat regelmatig doen. Wanneer er wordt gekeken naar de laatste-jaar-gebruikers van cocaïne, blijkt dat het combineren van cocaïne met alcohol onder uitgaanders eerder regel dan uitzondering is: 64% van de laatste-jaar-gebruikers van cocaïne doet dat altijd en 21% meestal [2]. Cocaïne na gebruik van alcohol komt veel voor: een kwart doet dat meestal en 46% altijd. Een grote groep zegt ook afwisselend over de avond heen te gebruiken (30% meestal en 29% altijd). Het gebruik van cocaïne voorafgaand aan het drinken van alcohol is weinig populair (1,9% meestal; 1,6% altijd).

Amfetamine (speed)

Van de uitgaanders die alcohol met andere middelen combineren, doet 25,7% dit wel eens met amfetamine [1].

Lachgas

Van de uitgaanders die alcohol met andere middelen combineren, doet 12,5% dit wel eens met lachgas [1].

4-FA

Van de uitgaanders die alcohol met andere middelen combineren, doet 13,9% dit wel eens met 4-FA [1].

Ketamine

Van de uitgaanders die alcohol met andere middelen combineren, doet 9,4% dit wel eens met ketamine [1]. Wanneer er wordt gekeken naar laatste-jaar-gebruikers van ketamine zegt 16% van hen ketamine altijd met alcohol te combineren en 21% doet dit meestal [2].

Frequent combinatiegebruik bij uitgaanders

Van de combinatiegebruikers is 18% een frequent combinatiegebruiker. Frequent combinatiegebruikers combineren heel regelmatig alcohol en andere middelen. Zij gebruiken veelal dezelfde combinaties als andere combinatiegebruikers. Maar er zijn enkele opvallende verschillen [1]. Zo staat van alle genoemde combinaties, cocaïne met alcohol (11%) boven ecstasy (10%) of cannabis (10%) met alcohol. De combinaties alcohol met amfetamine (6%), alcohol met 4-FA (3%) en alcohol met lachgas (2%) worden ook genoemd door de groep frequente combinatiegebruikers.

 Referenties

  1. Monshouwer, K., van der Pol, P., Drost, Y.C. & van Laar, M.W. (2016). Het Grote Uitgaansonderzoek 2016. Trimbos-instituut. https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/af1494-het-grote-uitgaansonderzoek-2016/
  2. Monshouwer, K., Van Miltenburg, C., Van Beek, R., Den Hollander, W., Schouten, F., Van Goor, M., & Van Laar, M. (2021). Het Grote Uitgaansonderzoek 2020. Trimbos-instituut. https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/af1861-het-grote-uitgaansonderzoek-2020/