Cijfers alcoholgebruik uitgaanders

Het Grote Uitgaansonderzoek 2020 [1] geeft een goed beeld van alcoholgebruik onder uitgaanders. De laatste meting vond plaats tijdens de coronamaatregelen, daarin werd gevraagd naar de situatie vóór het ingaan van de coronamaatregelen. De onderzoekspopulatie is online geworven en bestond uit jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 16 t/m 35 jaar die in het afgelopen jaar minimaal één keer een feest, festival, club of discotheek hadden bezocht.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

 

De cijfers uit Het Grote Uitgaansonderzoek 2020 [1] laten zien dat 98% van de uitgaanders in het afgelopen jaar alcohol heeft gedronken. Van hen drinkt 97% maandelijks, 82% drinkt wekelijks en 7% (bijna) dagelijks.

Tijdens het uitgaan wordt vrijwel altijd alcohol gedronken, zowel door vrouwen (98,7%) als mannen (99,2%). Ook drinkt de overgrote meerderheid alcohol vóór het uitgaan: 91,8% van de vrouwen en 90,9% van de mannen.

Op een uitgaansdag worden beduidend meer glazen alcohol gedronken (5,7 glazen voor het uitgaan en 6,6 glazen tijdens het uitgaan) dan op een dag dat alcohol gedronken wordt, maar niet wordt uitgegaan (2,9 glazen). Mannen drinken op een dag dat ze drinken gemiddeld meer dan vrouwen. Dat geldt voor het indrinken (6,5 versus 4,8 glazen), tijdens het uitgaan (7,9 versus 5,3 glazen) en op een niet uitgaansdag (3,3 versus 2,4 glazen).

Regionaal onderzoek onder uitgaanders

Ook in Amsterdam en het Gooi en in Den Haag vonden afgelopen jaren onderzoeken plaats die een beeld geven van het alcoholgebruik in die regio’s.

De Amsterdamse Antenne-monitor peilt (bijna) jaarlijks het alcoholgebruik onder verschillende groepen uitgaande jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 20 t/m 35 jaar. In 2018 werd een vragenlijst afgenomen onder cafébezoekers in Amsterdam [2]. De vragenlijst onder cafébezoekers werd in 2018 ook afgenomen in de Gooi- en Vechtstreek (Hilversum en omstreken) [3].

Onder Amsterdamse cafébezoekers had bijna iedereen in het laatste jaar (99,8%) en in de laatste maand (99,6%) alcohol gedronken. Een veel kleiner deel dronk dagelijks (3,3%). Op een ‘drinkdag’ dronk het merendeel van de cafébezoekers 3 à 5 glazen alcohol, met een gemiddelde van 4,4 glazen. Het gemiddeld aantal glazen op een ‘drinkdag’ verschilde tussen mannen en vrouwen en tussen leeftijdsgroepen: mannen dronken meer dan vrouwen (5,9 versus 3,9 glazen). Jongere cafébezoekers (<20 jaar) dronken gemiddeld meer glazen (5,1) dan cafébezoekers tussen 25 en 29 jaar (gemiddeld 4,4 glazen) en degenen die ouder dan 30 jaar waren (gemiddeld 3,8 glazen).

Het gemiddeld aantal glazen op een ‘drinkdag’ lag in de regio Gooi en Vechtstreek hoger dan in Amsterdam (5,7 versus 4,4 glazen). Ook in regio Gooi en Vechtstreek dronken mannen meer dan vrouwen (6,7 versus 4,6 glazen). Onder bezoekers van festivals en clubs ligt het gemiddelde op 5 glazen op een ‘drinkdag’.

In het Haags Uitgaansonderzoek (HUO) 2019, een uitgaansonderzoek van GGD Haaglanden, is het middelengebruik van 519 uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 15 t/m 35 jaar op vier Haagse uitgaanslocaties in kaart gebracht [4].

In 2019 hebben vrijwel alle ondervraagde uitgaanders in Den Haag en Scheveningen alcohol gedronken, 99% in het afgelopen jaar en 96% in de afgelopen maand.

 

Verschillen tussen groepen uitgaanders

In het Grote Uitgaansonderzoek 2020 is gekeken naar verschillen in alcoholgebruik tussen verschillende groepen [1].

  • Mannelijke en vrouwelijke uitgaanders hadden even vaak in het afgelopen jaar alcohol gedronken, maar mannen dronken vaker wekelijks dan vrouwen.
  • Ook waren er verschillen naar opleidingsniveau zichtbaar: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de kans op (wekelijks) alcoholgebruik.
  • Verder werd er gevonden dat een hogere frequentie van bezoek aan discotheken en clubs gerelateerd was aan een grotere kans op (wekelijks) alcoholgebruik.
  • Ook een hogere frequentie van café- en kroegbezoek hangt samen met een grotere kans op gebruik van alcohol (laatste jaar en wekelijks). Een dergelijke relatie werd niet gevonden voor de frequentie van feest- en festivalbezoek.

 

Referenties

  1. Monshouwer, K., Miltenburg, C., van Beek, R., van Hollander, W., den Schouten, F., Blankers, M., & van Laar, M.W. (2021). Het grote Uitgaansonderzoek 2020. Uitgaanspatronen, middelengebruik, gezondheid en intentie tot stoppen of minderen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Utrecht: Trimbos-instituut.
  2. Korf, D. J., Nabben, T., & Benschop, A. (2019). Antenne 2018: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. (Jellinekreeks; Vol. 30). Rozenberg Publishers.
  3. Korf, D.J., Benschop, A., & Nabben, T. (2019) Antenne Gooi en Vechtstreek 2018. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Jellinek.
  4. Van Dijk, A., Van der Meer, R., Gerrits, N., Hastan, P., Bloema, F., & Kronenburg, L. (2020). HUO 2019/2020: Een onderzoek naar uitgaansgedrag van jongeren uit Den Haag. Den Haag: GGD Haaglanden, Productgroep Epidemiologie en Gezondheidsbevordering, Afdeling Epidemiologie.
  5. Expertisecentrum Alcohol. (2019, 15 mei). Risicogroepen voor gezondheidsschade door problematisch alcoholgebruik. Geraadpleegd op 18 augustus 2022, van https://expertisecentrumalcohol.trimbos.nl/items/details/de-risicogroepen
  6. Dopmeijer, J.M., Nuijen, J., Busch, M.C.M., Tak, N.I., & van Hasselt, N. (2021). Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Deelrapport II Middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. Trimbos-instituut, RIVM en GGD GHOR Nederland.