Nieuws |

Zien drinken doet drinken? Ja dat klopt!

Zien drinken doet drinken? Ja dat klopt!

Het blijkt dat jongeren die anderen zien drinken zelf een grotere kans hebben om ook (meer) te gaan drinken. De factsheet ‘Zien drinken doet drinken’ geeft een overzicht van de recente literatuur naar het effect van alcoholgebruik in de sociale omgeving op het alcoholgebruik van jongeren.

Kinderen en (jonge) adolescenten zien het drinken van alcohol overal om zich heen en dat heeft invloed op de ontwikkeling van hun eigen mening en gedrag op dit gebied. Ze kijken daarbij vooral naar belangrijke rolmodellen in hun sociale omgeving – hun ouders en vrienden -, maar ook rolmodellen in films en sociale media hebben invloed.

Ouders

Kinderen die hun ouders zien drinken, ontwikkelen gemiddeld positievere verwachtingen over alcoholgebruik vergeleken met kinderen die hun ouders niet zien drinken. Positieve verwachtingen over alcohol en het effect hiervan verhogen vervolgens de kans dat jongeren gaan drinken en dat ze later in de adolescentie grotere hoeveelheden gaan drinken.

Vrienden

Jongeren zoeken vrienden die zoveel mogelijk overeenkomen met hun eigen gedrag en opvattingen. Ook passen zij hun eigen gedrag en opvattingen aan de vriendengroep aan. Door deze twee processen zijn vaak overeenkomsten in het drinkgedrag van vrienden te zien.

Media

Er zijn sterke aanwijzingen dat blootstelling aan alcoholreclame samenhangt met een grotere kans op (zwaarder) alcoholgebruik onder jongeren. Dit geldt voor zowel reclame via traditionele als digitale kanalen.

De ‘Factsheet Zien drinken doet drinken?’ gaat uitgebreid in op de invloed van de zichtbaarheid van alcohol in de sociale omgeving op kennis, opvattingen en gebruik van alcohol door jongeren. Er is ook een ‘Publiekssamenvatting Zien drinken doet drinken?‘ beschikbaar.

Meer info over dit onderwerp

Op www.naar18jaar.nl vindt u de Toolkit met informatie voor ouders

Meer info