Nieuws |

Alcohol en opvoeding: in de stad wordt er anders over gedacht dan in een dorp of op het platteland

Istock.com - Frans Willem Blok

“Ouders uit een dorp of het platteland zijn minder streng over hun opvoeding over alcohol dan ouders uit de stad.” zegt Marieke Rombouts, onderzoeker bij het Trimbos-instituut. Dit biedt aanknopingspunten voor preventie.

Jongeren uit landelijke gebieden (zoals dorpen of het platteland) drinken meer alcohol dan jongeren uit stedelijke gebieden. Bij roken zijn de verschillen kleiner (GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2019). Hebben ouders uit een dorp of platteland andere opvoedstrategieën over roken en alcohol dan ouders uit de stad? Onderzoek van het Trimbos-instituut laat zien dat ouders die in de stad wonen vaker strenge regels1Het hebben van strenge regels betekent dat het kind zeker geen alcohol mag drinken (1 glas of meer) als ouders thuis zijn, in het weekend of op een feestje. hebben over alcohol drinken dan ouders uit een dorp of platteland (74% vs. 67%). Ook hebben ouders uit de stad meer vertrouwen in hun opvoeding als het gaat om niet drinken.

Ouders uit de stad hebben meer vertrouwen in hun opvoeding over alcohol

Ouders uit de stad denken vaker dat zij effectieve maatregelen kunnen nemen om te voorkomen dat hun kind (te) veel alcohol gaat drinken dan ouders uit een dorp of het platteland (69% vs. 63%). Ook denken stadse ouders vaker dat hun kind het advies over niet drinken overneemt dan ouders uit een dorp of het platteland (73% vs. 67%). “We zien dus dat ouders uit de stad meer vertrouwen hebben in hun opvoeding over alcohol” zegt Marieke Rombouts.

Nauwelijks verschillen in opvoeding en roken

De meesten ouders – in de stad en op het platteland – weten dat (af en toe) roken schadelijk is. Er zijn geen grote verschillen tussen ouders die in een stad of dorp wonen als het gaat om de opvoeding over tabak.

Besteed in preventieprogramma’s en campagnes aandacht aan ouders uit landelijke gebieden

Ouders uit een dorp of het platteland zijn minder streng als het gaat over de opvoeding en alcohol dan ouders uit de stad. Het is belangrijk om te kijken naar een preventieaanpak die beter aansluit bij ouders die in landelijke gebieden wonen. Het kan helpen om samen met deze ouders te kijken wat nodig is om het vertrouwen in hun eigen invloed te vergroten, en hoe zij met hun kind afspraken kunnen maken over het drinken van alcohol. Ook aandacht voor de ouders in de stad blijft belangrijk, omdat ook daar verbeteringen mogelijk zijn in hun opvoedstrategieën over alcohol.


Over het onderzoek
De resultaten uit de infographic zijn afkomstig van het HBSC-onderzoek onder ouders van 3240 leerlingen van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs.

Voetnoten

  • 1
    Het hebben van strenge regels betekent dat het kind zeker geen alcohol mag drinken (1 glas of meer) als ouders thuis zijn, in het weekend of op een feestje.
Marieke Rombouts
Wetenschappelijk medewerker
Tessa Scheffers - van Schayck
Wetenschappelijk onderzoeker Epidemiologie