Nieuws |

Twee op de drie ouders heeft weleens alcohol gegeven aan hun minderjarige kind

Twee op de drie ouders heeft weleens alcohol gegeven aan hun minderjarige kind. Ouders geven het vaakst alcohol aan hun kind op een verjaardag of tijdens een feestje. Laag of middelbaar opgeleide ouders geven vaker alcohol aan hun kind dan hoogopgeleide ouders. “Een zorgelijke ontwikkeling,” zegt onderzoeker Marieke Rombouts. “Want jongeren kunnen hierdoor meer en vaker gaan drinken.” Meer preventiemateriaal en voorlichting voor deze ouders zijn dus wenselijk.

Jongeren zijn gemiddeld 14,8 jaar als ze voor de eerste keer alcohol krijgen van hun ouders. “Het is belangrijk dat ouders weten dat ‘leren drinken’ in het bijzijn van een volwassene geen goed idee is,” aldus Marieke Rombouts. “Hiermee leert een kind dat alcohol drinken normaal is en kan een kind meer of vaker gaan drinken.”

Ouders geven alcohol aan hun kind tijdens speciale momenten

Als ouders alcohol geven aan hun kind, doen zij dat bijvoorbeeld tijdens een verjaardag of feestje (71%), op een feestdag (33%), tijdens vakantie (30%) of tijdens kermis of carnaval (10%). “We denken dat ouders het lastig vinden om tijdens speciale momenten de NIX18-norm uit te dragen,” zegt Marieke Rombouts. “Toch is het belangrijk dat ouders ook op die momenten geen alcohol aan hun kind geven.” Met de NIX18 tools voor risicovolle momenten kunnen preventiewerkers ouders herinneren aan de NIX18-norm.

Maak ouders bewust van hun invloed én de gevolgen van alcoholgebruik

Het is belangrijk dat ouders weten waarom alcohol drinken voor jongeren gevaarlijk is. Zo weten we uit onderzoek dat het proeven of drinken van alcohol met toestemming van ouders een risicofactor kan zijn voor eerder en (op latere leeftijd) vaker of grote hoeveelheden drinken. “Laten we ouders bewust maken van de invloed die zij hebben. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat ouders weten dat het helpt als ze zelf geen alcohol drinken waar hun kinderen bij zijn.” Ook is het goed als ouders weten dat ze hun kind juist beschermen als ze géén alcohol geven.

“Daarnaast kan het helpen als we preventieprogramma’s en -campagnes, zoals het preventieprogramma Helder op School, meer richten op laag en middelbaar opgeleide ouders,” aldus Marieke Rombouts. Het is belangrijk om te kijken naar een preventieaanpak die beter aansluit bij deze ouders.

Over het onderzoek
De resultaten uit de infographic zijn afkomstig van het HBSC-onderzoek onder ouders van leerlingen van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs. De resultaten richten zich alléén op de 554 ouders waarvan het kind (volgens de ouder) wel eens alcohol heeft gedronken.

Marieke Rombouts
Wetenschappelijk medewerker
Tessa Scheffers - van Schayck
Wetenschappelijk onderzoeker Epidemiologie