Vergroot de mentale veerkracht van jouw leerlingen met Happyles

Je leerlingen mentaal veerkrachtig maken is een ambitie die veel scholen waarschijnlijk delen. Maar hoe pak je dat aan? Als je school meedoet aan Happyles ga je er concreet in de klas mee aan de slag. Lees verder en meld je aan!

Aandacht voor het welbevinden van jongeren is belangrijker dan ooit. Het is nu én op de lange termijn essentieel om jongeren mentaal veerkrachtig en weerbaar te maken.  Want kinderen ontwikkelen zich het beste als het goed met ze gaat. Als ze zichzelf kunnen zijn en gezond en veilig opgroeien in een kansrijke omgeving. Kortom: als zij een hoge mate van welbevinden ervaren.

Werken aan welbevinden met Happyles

Scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de mentale veerkracht van hun leerlingen, door duurzaam te investeren in hun welbevinden. Onderzoek laat zien dat integraal werken aan welbevinden op school de kans op psychische problemen verkleint, pestgedrag vermindert en bijdraagt aan betere leerprestaties. Het gericht inzetten van Happyles past goed binnen zo’n integrale benadering. Happyles is een klassikale interventie ter bevordering van welbevinden en geluk, en ter preventie van depressieklachten bij jongeren. De interventie is erkend als goed onderbouwde interventie bij het Loket Gezond Leven en is onderdeel van de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs.

“Als uitvoerder vind ik de Happyles een van onze mooiste trainingen. In 4 lesuren ben je met een klas hard aan het werk om het taboe rondom mentale gezondheid te doorbreken. Als er meer speelt in het leven van een leerling, dan kan die hier zijn ei kwijt en, waar nodig, in gesprek gaan over eventuele vervolghulp.” – Eefje Kelder, programmaleider Youz

Wat houdt meedoen met Happyles in?

Happyles is ontwikkeld voor het vmbo en mbo, maar sluit ook goed aan bij havo- en vwo-leerlingen. Het aanbod bestaat uit vier klassikale lessen. Jongeren leren welke factoren van invloed zijn op hun geluksgevoel en ze krijgen tips om meer grip op hun leven te krijgen. De lessen worden gegeven door getrainde jeugdhulpverleners van een lokale of regionale organisatie (o.a. GGD, JGZ, GGZ). De mentor is aanwezig bij de lessen. Na de lessen voert de trainer een individueel gesprek met elke leerling, en verwijst indien nodig door naar verdere hulp.

 “Goed dat zorgsignalen bij leerlingen kunnen worden opgepikt, ook als ik dat als mentor nog niet wist.” – docent die Happylessen heeft gevolgd met de klas

Aan het uitvoeren van Happyles zijn kosten verbonden voor bijvoorbeeld de inzet van trainers en licentiekosten. Hoe hoog de kosten zijn hangt af van de lokale situatie. Wij lichten dat graag verder toe.

Waarom meedoen met Happyles?

  • Door Happyles krijg je beter zicht op het welbevinden van jouw leerlingen.
  • Leerlingen krijgen handvatten die hun welbevinden bevorderen, en ter preventie van depressieklachten. Belangrijk, want leren lukt het beste als je lekker in je vel
  • De lessen worden gegeven door speciaal daartoe opgeleide (jeugd)hulpverleners uit jouw eigen gemeente of regio. Zo legt je school meteen verbinding met de uitvoeringsorganisatie, voor zover die nog niet aanwezig was. Het ondersteuningsteam van school kan daardoor in de toekomst makkelijker schakelen.

Meer informatie of aanmelden voor Happyles

Meer weten of aanmelden? Kijk op www.happyles.nl of mail naar happyles@trimbos.nl.

Onderzoek naar de effecten van Happyles

We zoeken ook scholen die willen meedoen aan een onderzoek naar Happyles. Dit vraagt een kleine tijdsinvestering van leerlingen en medewerkers (in de vorm van vragenlijsten en gesprekken). Jullie deelname levert antwoorden op belangrijke vragen op over de (langetermijn)effecten van het lesprogramma. Eerdere pilotstudies naar Happyles lieten al veelbelovende resultaten zien. Dit nieuwe onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van het lesprogramma. Ook kijken we hoe Happyles in de praktijk wordt uitgevoerd. Zo kunnen we het lesprogramma verbeteren.

“Scholen die meewerken aan het onderzoek zijn wij, ook als uitvoerder, erg dankbaar. Onderzoek biedt ons namelijk de mogelijkheid om te werken met de meest recente, onderbouwde informatie. Dit is in het belang van alle leerlingen in Nederland, zeker in een tijd dat wij zien dat somberheid onder jongeren steeds vaker voorkomt. Hoe eerder we dit kunnen signaleren, hoe beter. Onderzoek is hier hard voor nodig.” – Eefje Kelder, programmaleider Youz

Meer informatie of deelnemen aan het onderzoek

Heb je vragen en/of wil je meedoen aan het onderzoek? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op via happyles@trimbos.nl.