Nieuws |

Themadeel Drugs in Handreiking Gezonde Gemeente vernieuwd

Themadeel Drugs in Handreiking Gezonde Gemeente vernieuwd

Het themadeel Drugs in de Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl is, in samenwerking met Trimbos-instituut, volledig geactualiseerd. Het themadeel sluit nu nog beter aan op de lokale praktijk.

Gemeenten en lokale professionals vinden in het themadeel Drugs nieuwe cijfers, voorbeelden, tips, interventies en informatie op het gebied van voorlichting, educatie en handhaving. De belangrijkste recente ontwikkelingen zijn in het themadeel verwerkt, en de beleidsfocus en integrale aanpak zijn verder aangescherpt.

Ook wordt geschetst hoe je een lokale probleemanalyse opstelt en welke partijen in welk stadium betrokken moeten worden bij een goed en gedragen beleid.

Het themadeel biedt veel nuttige informatie over bijvoorbeeld regelgeving voor evenementen, festivals of coffeeshops. Ook is de recent verschenen leidraad voor gemeenten over Alcohol en drugs bij Evenementen opgenomen.

Naar het themadeel Drugs:
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)