Nieuws |

THC-gehaltes cannabis coffeeshops stabiel

THC-gehaltes cannabis coffeeshops stabiel

De stijging van het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet is gestopt. Dit blijkt uit de 21e THC-monitor van het Trimbos-instituut.

Sinds 1999 onderzoekt het Trimbos-instituut jaarlijks in opdracht van het ministerie van VWS het THC-gehalte van cannabis zoals die wordt verkocht via de coffeeshops. Voor deze monitor werden in 50 van de 570 Nederlandse coffeeshops cannabismonsters gekocht en vervolgens in een laboratorium geanalyseerd op werkzame stoffen.

Het afgelopen jaar was het gemiddelde THC-gehalte in de populairste (=meest verkochte) nederwiet 14,6%. Dit percentage verschilde niet significant van dat van 2019 (toen 16,7%). Naast de populairste nederwiet werd de (verondersteld) sterkste variant per coffeeshop onderzocht. Deze bevatte het afgelopen jaar gemiddeld 18,1% THC. Buitenlandse hasj bevatte gemiddeld 24,4% THC, hasj gemaakt van nederwiet 27,5% en wiet uit het buitenland 4,8%.

Stabilisatie THC-gehaltes

Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet naar meer dan 20%. In de daaropvolgende jaren was sprake van een geleidelijke daling. Vanaf 2013 was er wederom sprake van een lichte stijging, maar al snel werd de dalende trend weer opgepakt. Eenzelfde beeld is te zien voor de geïmporteerde hasj, die de laatste jaren steeds sterker werd, maar nu gelijk is gebleven.

Stijging CBD-gehalte in nederwiet

Uit onderzoek blijkt dat cannabidiol (CBD) mogelijk sommige negatieve effecten van THC tegengaat. Nederwiet bevat vrijwel geen CBD (mediaan 0,3%), maar geïmporteerde hasj bevat aanmerkelijk meer (mediaan 6,7%). Voor het eerst is er een lichte stijging in het 5-jaarsgemiddelde voor CBD in de populairste nederwiet.

Nieuwe producten

De afgelopen jaren zijn nieuwe producten te vinden in een deel van de coffeeshops. Zo wordt een deel van de hasj uit Marokko tegenwoordig van nederwietachtige planten gemaakt. Ook  wordt de afgelopen jaren in sommige Nederlandse coffeeshops wiet uit de VS verkocht. Deze soorten blijken meer THC te bevatten dan de meer traditionele soorten, maar zijn ook navenant duurder

Prijzen ook stabiel

De prijzen voor alle cannabisvarianten in de coffeeshop bleven gelijk aan vorig jaar. Voor een gram van de populairste nederwiet moest € 10,75 worden betaald, een gram buitenlandse hasj kost gemiddeld € 9,65 en voor een gram van de sterkste nederwiet moest gemiddeld € 13,73 worden betaald.

Sander Rigter
Projectmedewerker Drugs