Nieuws |

Risico’s gebruik 4-FA groter dan tot nu toe bekend

Risico’s gebruik 4-FA groter dan tot nu toe bekend

Steeds meer jongvolwassenen weten de nieuwe psychoactieve stof 4-fluoramfetamine (4-FA, 4-FMP) te vinden. Recent onderzoek van het Trimbos-instituut en Jellinek laat zien dat het gebruik ervan de afgelopen jaren flink is toegenomen. De effecten van 4-FA zitten tussen die van ecstasy en amfetamine in en gebruikers omschrijven het ook wel als ecstasy-light. Recente incidenten wijzen erop dat er grote gezondheidsrisico’s zitten aan het gebruik ervan, waaronder hartproblemen en hersenbloedingen.

4-FA is een voorbeeld van een nieuwe psychoactieve stof die qua chemische structuur erg lijkt op de stoffen amfetamine en MDMA (ecstasy). De gebruikers van 4-FA ervaren de effecten als relatief mild. Ze hebben het gevoel beter controle over zichzelf te hebben dan bijvoorbeeld bij het gebruik van MDMA of amfetamine. Dit zou de recente populariteit van het middel mede kunnen verklaren. Het gegeven dat 4-FA niet onder de Opiumwet valt draagt daarnaast mogelijk bij aan het idee dat er geen gevaren zitten aan het gebruik ervan. Nieuwe informatie laat zien dat dit onjuist is.

Groei gezondheidsincidenten na gebruik 4-FA
Naast het gebruik en de samenstelling van drugs monitort het Trimbos-instituut ook ontwikkelingen in acute gezondheidsincidenten die samenhangen met het gebruik van drugs. EHBO-organisaties op grootschalige evenementen en andere medische diensten die zijn aangesloten bij de Monitor Drugsincidenten, hebben binnen korte tijd een flinke groei gemeld in het aantal gezondheidsincidenten na gebruik van 4-FA.

De klachten en problemen variëren van lichte tot ernstige hoofdpijn tot aan hersenbloedingen en hartproblemen. Het is zorgwekkend dat in korte tijd meerdere patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis na 4-FA gebruik. Vermoedelijk zijn er recent ook mensen overleden na het gebruik van 4-FA, maar nader onderzoek loopt nog om hier uitsluitsel over te geven.

Levensbedreigende situaties
Een groot risico aan het gebruik van 4-FA is dat de klachten die gebruikers ervaren in het begin vrij mild van aard zijn, in het bijzonder (lichte) hoofdpijn en een (lichte) verhoging van de bloeddruk, maar onverwacht snel kunnen omslaan in levensbedreigende situaties.

Het Trimbos-instituut raadt het gebruik van iedere drug af, dus ook van 4-FA. Het gebruik van drugs is immers nooit zonder risico’s. Wie na gebruik van 4-FA (stevige) hoofdpijnklachten ervaart, wordt geadviseerd zich direct tot de EHBO van een evenement of de huisarts te wenden.

Factsheet 4-FA – Update september 2016

 

Meer over dit thema

Wat is een Red Alert?

Red Alert waarschuwingssysteem – Trimbos-instituut from Trimbos instituut on Vimeo.

Meer info

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)