Nieuws |

Quickscan analyse aanbod hasj en wiet in coffeeshops

In opdracht van de commissie Knottnerus, die onderzoekt hoe het 'Experiment gesloten coffeeshopketen' gestalte moet krijgen, heeft het Trimbos-instituut onderzocht hoeveel cannabisproducten (hasj en wiet) coffeeshops in Nederland gemiddeld verkopen én welke soorten of variëteiten dit betreft.

Voor deze quickscan is om te beginnen een analyse uitgevoerd op welke soorten de afgelopen 15 jaar zijn aangeschaft voor het Trimbos-onderzoek naar de inhoud van cannabis verkocht in de coffeeshop (THC-monitor). Daarnaast  zijn (actuele) menukaarten van coffeeshops, die op internet te vinden waren, in een database gezet en geanalyseerd.

Eén van de dingen die daaruit geconcludeerd kan worden is dat het aantal verschillende wietvariëteiten dat als meest populair voor de THC monitor werd gekocht steeg van 109 in de periode 2004-2008, via 115 in de periode 2004-2008, naar 131 in de periode 2014-2018. Er worden dus geleidelijk aan steeds meer verschillende variëteiten in de coffeeshop aangeboden.

Uit de analyse van 241 menukaarten blijkt dat in de coffeeshop gemiddeld 11,7  wietvariëteiten te koop worden aangeboden en gemiddeld 7,1 hasjsoorten. Op basis hiervan wordt geadviseerd de aan het experiment deelnemende coffeeshops te laten werken met een breed aanbod van wietvariëteiten (tussen de 10 en 15) en een iets minder breed aanbod van hasjsoorten (tussen de 5 en 10 verschillende soorten).

Omdat een deel van de coffeeshopbezoekers niet zelf joints draait maar een voorgedraaide joint koopt, dient in het kader van het experiment te worden overwogen of er al dan niet een selectie aan voorgedraaide joints in de deelnemende coffeeshops zal worden aangeboden.

Meer over dit thema

Sander Rigter
Projectmedewerker Drugs