Nieuws |

Psychische problemen in de wijk: zie jij ze?

Psychische problemen in de wijk: zie jij ze?

Psychische klachten zoals paniek, angst, depressies of psychoses in de omgeving komen veel voor en je kunt er elke dag mee te maken krijgen. Belangrijk is dan om te weten wat je kunt doen. Helaas worden psychische problemen niet altijd herkend, ontbreekt bij veel mensen de benodigde kennis en is de drempel naar hulp zoeken vaak hoog. Hoe kun je als burger of niet-GGZ professional psychische problemen herkennen bij mensen in je omgeving en wat kun je doen om leed te voorkomen?

We vroegen het Catherine van Zelst, trainer en onderzoeker Mental Health First Aid (MHFA) bij Mondriaan en tevens werkzaam bij Kenniscentrum Phrenos. Tijdens het congres Een te gekke wijk op woensdag 8 november geeft ze samen met Nicole van Erp (Trimbos-instituut) een workshop over eerste hulp bij psychische problemen: Mental Health First Aid.

Wat is Mental Health First Aid?

‘Mental Health First Aid is een psycho-educatie programma voor de algemene bevolking waarbij mensen leren eerste hulp te verlenen bij psychische klachten. Dit programma is afkomstig uit Australië en is begin 2016 ook in Nederland geïntroduceerd. Er worden cursussen aangeboden via verschillende (GGZ-)instellingen, waaronder GGzE en Mondriaan. De cursus is al in zo’n 23 landen beschikbaar voor iedereen die graag een EHBO-cursus psychische problemen wil volgen. In de workshop Mental Health First Aid op het congres Een te gekke wijk geven we wijkprofessionals nieuw inzicht mee hoe om te gaan met psychische problemen in de omgeving.’

Welk nieuw inzicht krijgt de wijkprofessional mee in de workshop?

‘De workshop is een goede aanvulling op de grote kennis en de ervaring die wijkprofessionals in de GGZ al hebben. Mental Health First Aid is een Public Health interventie en biedt daarmee een andere benadering. Een benadering die je mee kunt nemen in je werk en dagelijks leven. Tijdens de workshop wordt er veel aandacht gegeven aan bejegening en destigmatisering.’

De combinatie praktijk en onderzoek staat centraal

‘De workshop is tweeledig: praktijk en onderzoek. Deelnemers krijgen inzicht in psychische symptomen die mensen hebben, zonder daar een behandeling aan te koppelen. Het gaat er meer om: hoe wijs je mensen de weg naar de juiste behandeling, hoe kun je mensen begeleiden bij het activeren van eigen sociale netwerken of zelfhulp, hoe zit het met communicatie in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld op straat, als je iemand tegenkomt en het gaat niet goed met die persoon, wat doe je dan? Of als er een crisissituatie is, hoe ga je hiermee om? We zijn nu bezig met het werven van subsidies om te onderzoeken of Mental Health First Aid in Nederland effectief is en of er nog eventuele aanpassingen moeten worden gedaan, bijvoorbeeld door culturele factoren of accentverschillen die mogelijk anders zijn dan in andere landen.’

Voor wie is Mental Health First Aid verder interessant?

‘We spreken nu de professional en de burger aan. De bedoeling is om steeds meer de burgers te bereiken die mogelijk nog te weinig idee hebben hoe ze het best kunnen handelen in een moeilijke situatie. Er wordt nu gewerkt aan het opstarten van Jeugd Mental Health First Aid, een cursus die gericht is op mensen die te maken hebben met jeugd. Wat doe je bijvoorbeeld als docent wanneer één van je leerlingen psychische problemen heeft? Daar zijn we nu volop mee bezig.’

‘Catherine en Nicole kijken ernaar uit om de workshop Mental Health First Aid te geven. Hopelijk zien we u op het congres ‘Een te gekke wijk’ op woensdag 8 november! Benieuwd naar het programma? Download het programma of schrijf u in voor het congres.’

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)