Training

Een te gekke wijk | 8 november 2017

Hét congres voor professionals (en bewoners) die te maken hebben met psychische gezondheid in de wijk. Wat kunt u als professional (en bewoner) in de wijk doen om psychische gezondheid te bevorderen? Hoe zorgt u daarbij voor goede afstemming en samenwerking met andere professionals en betrokkenen in de wijk?

Omschrijving

Goede zorg voor mensen met psychische en/of verslavingsproblemen vindt steeds vaker plaats vanuit de wijk. Dit vraagt om een goede afstemming en samenwerking tussen gemeenten, professionals en organisaties. Het congres biedt u in één dag overzicht van de laatste ontwikkelingen in de (preventieve) zorg voor psychische gezondheid in de wijk. 

Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (6 punten), Registerplein (5,5 punten/1 punt voor ‘vrije ruimte’), LV POH-GGZ (6 punten) en Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (6 punten)

Download het programma (incl. tijden)

Klik hier voor een overzicht van de foto's van deze dag.


Presentaties plenair

Presentaties workshops

 

Missende presentaties worden nog aangevuld!

 

Doelgroep

 • Maatschappelijk werkers/sociaal werkers
 • Gezinswerkers
 • Jeugdartsen en –verpleegkundigen
 • GGz-hulpverleners
 • GGD-medewerkers (beleidsadviseurs, gezondheidsbevorderaars)
 • Huisartsen en praktijkondersteuners (van de huisarts)
 • Fysiotherapeuten
 • Apothekers(assistenten) 
 • Ervaringsdeskundigen en vrijwilligers (als ervaringsdeskundige of vrijwilliger betaalt u € 95,-) 
 • Overige professionals in de wijk zoals woonconsulenten, inkomensconsulenten, schuldhulpverleners, toezichthouders en wijkagenten.

Resultaat

Na deelname aan het congres heeft u...

 • meer (algemene) kennis over psychische klachten en stoornissen
 • meer kennis over mogelijkheden van preventie, zorg en ondersteuning in de wijk
 • meer inspiratie om in uw eigen situatie ‘iets’ anders te gaan doen

Praktisch

Type
Congres / studiedag
Duur
Eén dag (9.30 - 16.30) in Bunnik
Accreditatie
Accreditatie is toegekend door Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, Registerplein en LV POH-GGZ. De aanvraag bij Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals is nog in behandeling.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (6 punten), Registerplein (5,5 punten/1 punt voor ‘vrije ruimte’), LV POH-GGZ (6 punten) en Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (6 punten).

Meer trainingen