Training

Een te gekke wijk | 8 november 2017

Hét congres voor professionals (en bewoners) die te maken hebben met psychische gezondheid in de wijk. Wat kunt u als professional (en bewoner) in de wijk doen om psychische gezondheid te bevorderen? Hoe zorgt u daarbij voor goede afstemming en samenwerking met andere professionals en betrokkenen in de wijk?

Omschrijving

Goede zorg voor mensen met psychische en/of verslavingsproblemen vindt steeds vaker plaats vanuit de wijk. Dit vraagt om een goede afstemming en samenwerking tussen gemeenten, professionals en organisaties. Het congres biedt u in één dag overzicht van de laatste ontwikkelingen in de (preventieve) zorg voor psychische gezondheid in de wijk. 

Programma | Sprekers

 • Rutger Engels | Bestuursvoorzitter Trimbos-instituut en hoogleraar Developmental Psychopathology: Zorg voor psychische gezondheid: wat is de stand van zaken drie jaar na het Bestuurlijk akkoord GGz en de decentralisaties in het sociale domein? Rutger Engels, profielpagina
 • Ad Kaasenbrood | Psychiater en psychotherapeut bij FACT Team Centraal, Pro Persona Arnhem: Wat verstaan we onder psychische gezondheid en wanneer noemen we iemand psychisch ongezond? Wat weten we van oorzaken en wat is de impact van psychische problemen? Wie kunnen daar wat aan doen? Ad Kaasenbrood, LinkedIn pagina
 • Pauline Meurs | Hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg en voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS): ‘Zonder context geen bewijs’. Wat is de betekenis van het advies over evidence based practice in de zorg van de Raad Volksgezondheid & Samenleving voor het handelen van wijkprofessionals zoals sociaal werkers, huisartsen en (wijk)verpleegkundigen? Pauline Meurs, profielpagina
 • Michael Milo (Mede-initiatiefnemer De Nieuwe GGZ) en Martijn Koopmans (Stafmedewerker Zorgontwikkeling MET ggz): Wijkgerichte initiatieven in combinatie met online communities in de nieuwe coalitie SamenBeter: wat is het en hoe werkt dat? Michael Milo, profielpagina en Martijn Koopmans, LinkedIn pagina
 • José Manshanden | Directeur GGD Amsterdam: ‘Beter samenwerken in de wijk’: preventie van psychische problemen en bevorderen van herstel is gebaat bij beter samenwerken over de disciplines heen. Hoe vind je elkaar beter in de wijk? Onder welke voorwaarden kunnen professionals optimaal gebruik maken van elkaars deskundigheid en aanbod? En hoe kan de cliënt waar nodig toch zelf regie houden? José Manshanden, LinkedIn pagina

Programma | Workshops

 • Laaggeletterdheid | Praten over psychische (on)gezondheid met cliënten met lage gezondheidsvaardigheden: hulpmiddelen voor gespreksvoering
 • Effect woonomgeving op psychische klachten | Welke visie heeft de gemeente Utrecht op de samenhang tussen woonomgeving, ‘groen’ en de psychische gezondheid van inwoners?
 • KOPP/KVO (Kinderen van Ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblematiek) | Wat kunnen gemeenten, zorgverzekeraars, professionals en andere betrokkenen in de wijk doen om de psychische gezondheid van deze kinderen te bevorderen?
 • De Inclusieve wijk | Wat zijn goede manieren om inclusie en participatie te bevorderen? 
 • E-mental health | Een indruk van handige zelfhulpprogramma’s en apps voor wijkbewoners (en uzelf)
 • Mental Health First Aid | Hoe zijn psychische problemen te herkennen en wat kunt u meteen doen om meer schade te voorkomen?
 • GGZ-kwaliteitsstandaarden | Handvatten voor toepassing van de standaarden in het sociale domein
 • Gedragsveranderingen bij dementie | Hoe biedt u ondersteuning aan naasten/mantelzorgers in de wijk bij herkennen en hanteren van gedragsveranderingen bij dementie?
 • Huisartsenzorg en het sociale domein

Download het programma (incl. tijden)

Verder
Aansluitend is er een borrel. 

Deelnamekosten
De kosten voor deelname zijn € 195,- per persoon. 

Doelgroep

 • Maatschappelijk werkers/sociaal werkers
 • Gezinswerkers
 • Jeugdartsen en –verpleegkundigen
 • GGz-hulpverleners
 • GGD-medewerkers (beleidsadviseurs, gezondheidsbevorderaars)
 • Huisartsen en praktijkondersteuners (van de huisarts)
 • Fysiotherapeuten
 • Apothekers(assistenten) 
 • Ervaringsdeskundigen 
 • Overige professionals in de wijk zoals woonconsulenten, inkomensconsulenten, schuldhulpverleners, toezichthouders en wijkagenten.

Resultaat

Na deelname aan het congres heeft u...

 • meer (algemene) kennis over psychische klachten en stoornissen
 • meer kennis over mogelijkheden van preventie, zorg en ondersteuning in de wijk
 • meer inspiratie om in uw eigen situatie ‘iets’ anders te gaan doen

Praktisch

Type
Congres / studiedag
Duur
Eén dag (9.30 - 16.30) in Bunnik
Accreditatie
Wordt aangevraagd bij o.a. LV POH GGZ, V&VN en Registerplein
Kosten
€ 195,00
Datum
woensdag 08 november 2017
 
Inschrijven

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, Registerplein en LV POH-GGZ.

Meer trainingen