Training

Een te gekke wijk | Congres

Hét congres voor professionals (en bewoners) die te maken hebben met psychische gezondheid in de wijk. Wat kun je doen om de psychische gezondheid te bevorderen en hoe werk je daarin samen?

Omschrijving

Het Trimbos-instituut organiseert hét congres voor maatschappelijk werkers/sociaal werkers, gezinswerkers, jeugdartsen en –verpleegkundigen, GGz-hulpverleners, huisartsen, praktijkondersteuners (van de huisarts), fysiotherapeuten, apothekers(assistenten) en andere professionals in de wijk zoals woonconsulenten, inkomensconsulenten, schuldhulpverleners, toezichthouders en wijkagenten.

Leren van elkaar en kennis delen met elkaar
In je werk in de wijk krijg je vaak te maken met psychische problemen van bewoners en de gevolgen van alcohol en drugs. Psychische problematiek komt veel voor, veroorzaakt veel persoonlijk lijden en kan ongewenste effecten hebben op de leefomgeving. Maar wat kunnen professionals (en bewoners!) in de wijk doen om psychische gezondheid te bevorderen en hoe werk je daarin samen? Wat kunnen generalisten en specialisten voor elkaar betekenen? Het congres geeft je inspirerende voorbeelden.

Na deelname aan het congres heb je…

 • meer (algemene) kennis over psychische klachten en stoornissen
 • meer kennis over mogelijkheden van preventie, zorg en ondersteuning in de wijk
 • meer inspiratie om in je eigen situatie ‘iets’ anders te gaan doen

Programma
Op woensdag 8 november in De Postillion Hotel Bunnik vinden er korte en krachtige sessies plaats over psychische gezondheid in de wijk en:

 • Eenzaamheid
 • Laaggeletterdheid
 • Effect woonomgeving op psychische klachten
 • KOPP/KVO (Kinderen van Ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblematiek)
 • Alcohol en drugs
 • Stress en schulden
 • Ervaringsdeskundigheid
 • E-mental health
 • Mental Health First Aid
 • GGZ-zorgstandaarden

Aansluitend is er een borrel. Het gehele programma volgt nog. 

Doelgroep

Het congres is gericht op maatschappelijk werkers/sociaal werkers, gezinswerkers, jeugdartsen en –verpleegkundigen, GGz-hulpverleners, huisartsen, praktijkondersteuners (van de huisarts), fysiotherapeuten, apothekers(assistenten) en andere professionals in de wijk zoals woonconsulenten, inkomensconsulenten, schuldhulpverleners, toezichthouders en wijkagenten.

Praktisch

Type
Congres / studiedag
Duur
Een dag

Inschrijven

Meer trainingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.