Nieuws |

Psychedelica in therapie, wat weten we?

De afgelopen jaren is er vanuit de wetenschap en media nieuwe belangstelling en aandacht voor het toepassen van psychedelica als hulpmiddel bij psychische aandoeningen. Het Trimbos-instituut heeft een factsheet gemaakt waarin is samengevat wat de huidige wetenschappelijke kennis hierover is.

Uit onderzoek weten we dat middelen zoals psilocybine, ketamine en MDMA vooral als recreatieve drugs worden gebruikt, bijvoorbeeld in het uitgaansleven of voor spirituele doeleinden en persoonlijke groei. Uit kleinschalige studies komt dat deze middelen mogelijk ingezet kunnen worden als hulpmiddel bij de behandeling van mensen met ernstige psychische aandoeningen bij wie de huidige behandelingen niet of onvoldoende werken, zoals therapieresistente depressie of hardnekkige PTSS. Maar meer onderzoek is nodig om als overheid goede beleidskeuzes te kunnen maken.

Beluister de samenvatting door Frederiek Schutten in zo’n 4 minuten:

Weinig bekend over risico’s en bijwerkingen

Ondanks de veelbelovende resultaten uit de (veelal) kleinschalige studies, is er nog weinig bekend over de lange-termijnrisico’s en bijwerkingen van deze middelen. Ook weten we nog niet hoe lang de therapeutische effecten aanhouden en voor welke groep patiënten deze behandelingen geschikt zijn. Het gebruik van psychedelica brengt namelijk risico’s met zich mee, juist bij mensen met psychische problematiek. Verder is het risico dat door positieve verhalen in het nieuws mensen met psychische problemen zonder de juiste voorlichting en medische begeleiding psychedelica gaan gebruiken. Hierdoor kunnen hun psychische problemen verergeren.

“Meer kennis hierover is belangrijk. Het gaat om kwetsbare mensen met psychische problematiek voor wie de risico’s groter kunnen zijn” – Margriet van Laar, programmahoofd Drugs Trimbos-instituut.

Meer onderzoek nodig

Meer grootschalig en goed opgezet onderzoek is nodig. Op dit moment lopen er in Nederland en wereldwijd verschillende studies om de werkzaamheid en veiligheid verder te onderzoeken.

Lees hier de factsheet Psychedelica-therapie.

Heb je vragen over drugsgebruik of maak jij je zorgen over jezelf of iemand anders? Bel de drugsinfolijn op 0900-1995 of ga naar www.drugsinfo.nl.

Meer informatie:

Margriet van Laar
Head Drug Monitoring & Policy/Reitox Focal Point Drugs
Frederiek Schutten
Junior wetenschappelijk medewerker NDM
Steven Biemans
Medewerker Alcohol, Drugs en Gamen Infolijn Publieksinformatie