Psychedelica-therapie

Over psychedelica en de therapeutische toepassingen van psychedelica bij psychische aandoeningen

Psychedelica zijn bewustzijnsveranderende middelen: ze kunnen de zintuigelijke waarneming, zoals zicht, gehoor, smaak en reuk beïnvloeden. En ze kunnen hallucinogene effecten veroorzaken. Het besef van tijd en ruimte kan veranderen, kleuren lijken bijvoorbeeld feller en het lijkt vaak of dingen bewegen.

In de afgelopen jaren is er (hernieuwde) belangstelling vanuit de wetenschap en media voor de toepassing van psychedelica als hulpmiddel bij de behandeling van verschillende psychische aandoeningen. Dit wordt ook wel psychedelica-ondersteunende-therapie genoemd.

In deze factsheet beschrijven we wat wordt verstaan onder de term psychedelica en wat wordt bedoeld met het ‘recreatief’, ‘therapeutisch’ en medisch-therapeutisch gebruik van deze middelen. We geven een samenvatting van de huidige stand van wetenschap wat betreft de effectiviteit van de therapeutische toepassingen van psychedelica.

Auteur F. Schutten, M. van Elk. L. Stegemann. M. van Laar
Jaar

Pagina's

26

Auteur

, , ,

SKU AF2076
Category Factsheets