Nieuws |

Podcast helpt jeugdprofessionals in gesprek te gaan over cannabis

Jongeren die problemen hebben, blowen vaker dan hun leeftijdsgenoten. Daardoor lopen zij meer risico op problemen zoals schooluitval of verslaving door het gebruik van cannabis. Om jeugdprofessionals te helpen het gesprek hierover aan te gaan, geven experts en jongeren tips en handvatten in de Trimbos-podcastserie ‘In gesprek over cannabis.’

Problemen door cannabisgebruik

Van de jongeren in de residentiële jeugdzorg gebruikte 31 procent in de afgelopen maand cannabis. Dat is flink hoger dan bij hun leeftijdsgenoten in het regulier onderwijs (5 procent).

Juist bij jongeren die al problemen hebben, zorgt regelmatig/veelvuldig cannabisgebruik voor allerlei andere problemen. Denk aan schooluitval, gezondheidsschade en/of verslaving. het risico daarop hangt samen met psychische problemen en de omgeving (opvoeding, beschikbaarheid van cannabis, gebruik door vrienden). 4,3 procent van alle 15- en 16-jarigen is een riskante gebruiker. Ze beginnen dan bijvoorbeeld ’s ochtends al met blowen, gebruiken het in hun eentje of proberen te stoppen zonder dat het lukt.

In gesprek over cannabis

Voor jeugdprofessionals in het jongerenwerk, de LVB-zorg, de jeugdhulp en justitiële jeugdinrichtingen is het daarom belangrijk mogelijk problematisch gebruik te signaleren en hierover het gesprek aan te gaan. Uit eerder onderzoek voor de Richtlijn Jeugdhulp en Jeugdbescherming en de Strategische Verkenning Cannabispreventie blijkt dat deze professionals vaak niet goed weten hoe ze dit aan moeten pakken. Zij vinden het lastig om te bepalen in hoeverre het cannabisgebruik normaal danwel problematisch is en welke consequenties zij hieraan moeten verbinden. In een serie bijeenkomsten in de periode 2019-2021 onderzocht het Trimbos-instituut samen met deze jeugdprofessionals  wat er nodig is om een gesprek over mogelijk problematisch cannabisgebruik meer vanzelfsprekend te maken.

Zesdelige podcastserie

Het resultaat is een serie producten, waaronder een zesdelige podcastserie ‘In gesprek over cannabis’. De podcast biedt concrete voorbeelden van vragen die je kan stellen en trainingen en interventies die jou als professional hierbij kunnen helpen.

De podcastserie bestaat uit zes afleveringen met daarin de volgende thema’s:

  • Cannabisgebruik: wel of niet problematisch?
  • Praten over cannabis
  • Cannabisgebruik op straat
  • Cannabisgebruik en multiproblematiek
  • Stoppen of minderen
  • De toekomst van cannabispreventie

> Beluister de podcast ‘In gesprek over cannabis’

Naast de podcastserie ontwikkelde het Trimbos-instituut nieuwe materialen zoals een informatieflyer, gesprekskaarten met tips voor gespreksvoering, werkvormen voor samenwerking en uitwisseling tussen professionals en verdiepingsmateriaal voor studenten Social Work. Je vindt al deze materialen op trimbos.nl/ingesprekovercannabis.

Marjan Möhle
Projectleider Open & Alert