Strategische Verkenning Cannabispreventie

Denkrichtingen om (problematisch) cannabisgebruik door jongeren te voorkomen

Voor de meerderheid van de mensen die wel eens cannabis hebben gebruikt, is dit van tijdelijke aard. Vaak beperkt het zich tot de adolescentie of jongvolwassenheid en doen zich tijdens het gebruik geen grote problemen voor. Voor sommigen escaleert het gebruik echter tot langdurig frequent gebruik en/of verslaving. Juist frequente en verslaafde gebruikers hebben meer risico op psychische problematiek (angst, psychose) en verminderd functioneren.

In opdracht van het ministerie van VWS geeft het Trimbos-instituut in deze strategische verkenning een samenvatting van de stand van zaken met betrekking tot cannabispreventie en worden er aanbevelingen gedaan voor de toekomst. De verkenning is gebaseerd op bestaande reviews en gesprekken met experts, jongeren en ouders.

Update: De inzichten over de invloed van CBD op de effecten van THC zijn sinds het verschijnen van deze publicatie veranderd. Lees hier meer informatie hierover.

Auteur M. Möhle, P. van der Pol, M. van Goor, F. Goossens
Auteur

, , ,

Pagina's

128

SKU af1607
Category Rapporten