Nieuws |

Nieuw: Digitaal zorgpad

Een gezamenlijke aanpak van stoppen met roken voor, tijdens én na de zwangerschap is belangrijk om kinderen een rookvrije start te geven. Wilt u aan de slag met het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid?

Het zorgpad Rookvrije Start is een nieuwe online tool met aanklikbare zorgpaden en een praktische handreiking voor stoppen-met-roken beleid.

Het nieuwe digitale Zorgpad Rookvrije Start, ontwikkeld voor en door zorgverleners in de geboortezorg, ondersteunt u stap voor stap.

De tool biedt zowel individuele zorgverleners als beleidsmakers praktische tips, voorbeelden en materialen. U vindt er antwoord op vragen als: Naar wie kunnen we onze zwangere vrouwen die roken verwijzen? Wanneer en hoe gaan we in gesprek over rookvrij blijven na de zwangerschap? Hoe kunnen we ons gezamenlijk stoppen-met-roken beleid vormgeven? En hoe pakken andere Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) dit aan?

Aanklikbare zorgpaden

Het digitaal Zorgpad Rookvrije Start bevat aanklikbare zorgpaden met de routes die zwangere vrouwen, partners en ouders doorlopen als ze roken of gestopt zijn. Per stap in het zorgpad leggen we uit wat de relevantie is en hoe je deze stap als zorgverlener uitvoert. Alle belangrijke stappen komen aan bod: van de intake, motiveren en verwijzen, tot aan de follow-up, registratie en overdracht. Zo heeft u als zorgverlener alle informatie bij de hand om een (aanstaande) ouder te ondersteunen bij het stoppen met roken en rookvrij blijven. VSV’s hebben hiermee een mooie basis voor de inrichting van hun eigen lokale zorgpaden.

“Als eerste heb je zorgpaden nodig voor je VSV, waarbij zorg voor follow up en gesprekken om terugval te voorkomen belangrijke onderdelen zijn. In ons zorgpad Rookvrije Start hebben deze een duidelijke plek met info en tips hoe je deze onderdelen kunt uitvoeren.” – Gynaecoloog Clasien van der Houwen, voorzitter Taskforce Rookvrije Start

Stapsgewijze ondersteuning bij ontwikkelen stoppen-met-roken beleid

Wilt u aan de slag met het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid? Het Zorgpad Rookvrije Start bevat een praktische handreiking ‘Aan de slag met stoppen-met-roken beleid’ die u op weg helpt. In de handreiking vindt u informatie over belangrijke beginstappen zoals het oprichten van een werkgroep, het ontwikkelen van zorgpaden en het regelen van scholing, materialen en verwijsaanbod. Maar ook vervolgstappen zoals registratie, netwerksamenwerking, monitoren en evalueren komen aan bod. Verder krijgt u communicatietips om uw achterban te motiveren met het beleid aan de slag te gaan.

Clasien: “Met de Taskforce Rookvrije Start hebben we verschillende VSV’s bezocht om te helpen met hun stoppen-met-roken beleid. Vaak zien we gezamenlijk een paar ‘quick wins’. Zo hebben we ook de tool ingestoken: concreet en gericht op snelle successen.”  

Stoppen-met-roken vóór en na de zwangerschap

Op dit moment bevat de tool twee zorgpaden: een zorgpad voor vrouwen en partners die roken tijdens de zwangerschap en een zorgpad voor vrouwen en partners die in het half jaar voor of tijdens de zwangerschap gestopt zijn met roken. Dit jaar zal de tool uitgebreid worden met een zorgpad over stoppen met roken vóór de zwangerschap en een zorgpad over stoppen met roken en rookvrij blijven na de zwangerschap. Ook het onderdeel ‘beleid’ zal uitgebreid worden met informatie en tips specifiek gericht op Jeugdgezondheidszorg (JGZ) organisatie.

Voor en door zorgverleners

Het Zorgpad Rookvrije Start bevat veel praktische tips en voorbeelden van andere VSV’s. De Taskforce Rookvrije Start verzamelt deze input op verschillende manieren: via werkbezoeken aan lokale taskforces of werkgroepen, via de monitor Rookvrije Start en gesprekken met ambassadeurs en andere zorgverleners. Hiermee is het digitaal zorgpad bovenal een praktische tool en biedt het individuele zorgverleners en VSV’s de mogelijkheid om te leren van elkaars goede voorbeelden. Heeft u ook nog goede tips en voorbeelden om het digitaal Zorgpad verder mee aan te vullen? Laat het ons weten via rookvrijestart@trimbos.nl.

Meer informatie over de Taskforce Rookvrije Start en haar materialen vindt u op www.rokeninfo.nl/rookvrijestart.

Ga aan de slag met de tool  |  Terug naar de website van Rookvrije Start >

Meer over dit thema

Sanne de Josselin de Jong
Wetenschappelijk medewerker Jeugd