Nieuws |

Nieuwe materialen ondersteuning rokende zwangeren

Als geen enkele vrouw tijdens de zwangerschap zou roken, zou de sterfte rond de geboorte en een laag geboortegewicht met 10 procent kunnen
dalen. Samen met andere partijen (her)ontwikkelde het Trimbos-instituut materialen die toekomstige ouders voor, tijdens en na de zwangerschap ondersteunen bij het stoppen met roken.

Om Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV) te ondersteunen bij het opstellen van beleid t.a.v. de begeleiding van zwangere vrouwen bij het stoppen met roken, hebben de KNOV, NVOG en het Trimbos-instituut een handreiking ontwikkeld.

Uit onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat er binnen het VSV nog niet altijd sprake is van samenhangend beleid dat door allen in de praktijk gebracht wordt. Door VSV-breed beleid te formuleren wordt bevorderd dat de stoppen-met-rokenbegeleiding van zwangeren na overdracht op effectieve en vergelijkbare wijze gecontinueerd wordt.

Brochure voor rokende zwangeren
De brochure Rookvrij Zwanger? Dat bevalt beter! is ook vernieuwd. In deze brochure krijgen zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens tips om te stoppen met roken en gestopt te blijven. Ook is er aandacht voor de rol van de partner en het voorkomen van meeroken tijdens de zwangerschap.

V-MIS training en handleiding
Ook de al eerder ontwikkelde V-MIS handleiding voor verloskundigen en gynaecologen is vernieuwd. De V-MIS is een methodiek voor het begeleiden van zwangere vrouwen bij het stoppen met roken. Het Trimbos-instituut verzorgt trainingen om te leren werken met de V-MIS. In de vernieuwde V-MIS handleiding ligt meer nadruk op:

  • de toepassing van de V-MIS in de tweede lijn;
  • het geven van een duidelijk stopadvies;
  • de rol van de partner;
  • stoppen met roken in de preconceptiefase;
  • het voorkomen van terugval na de bevalling.

Overzicht Roken en zwangerschap
Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan op het gebied van roken tijdens de zwangerschap. Bijgevoegd vindt u het overzicht ‘Roken en zwangerschap. Hierin staan de meest recente wetenschappelijke inzichten ten aanzien van dit thema beschreven.

Alle materialen zijn te bestellen via www.trimbos.nl/webwinkel
Of gratis te downloaden via www.rokeninfo.nl/prenatalezorg

Advies en informatie
Voor advies over het opzetten van stoppen-met-rokenbeleid of over de begeleiding van zwangeren bij het stoppen met roken, kunt u mailen naar rookvrijopgroeien@trimbos.nl.

Voor meer informatie over (stoppen met) roken in het algemeen: www.rokeninfo.nl of via telefonisch via de Roken Infolijn (0900-1995, € 0,10 p/min).

 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)