Nieuw kennisdossier zet belang van leefomstandigheden voor mentale gezondheid in de schijnwerpers

Wanneer het gaat om mentale gezondheid, richten interventies zich veelal op de individuele factoren die hier invloed op hebben, zoals leefstijl. Hoewel dit waardevol is, kan de mentale gezondheid van het individu niet los worden gezien van de leefomgeving. Het kennisdossier “Sociale determinanten van de mentale gezondheid” richt zich hierop.

De mentale gezondheid wordt mede bepaald door je leefomstandigheden, zoals je inkomen, leefomgeving en sociale netwerk. Deze brede sociale en economische leefomstandigheden die samen de mentale gezondheid van de bevolking beïnvloeden noemen we ook wel de sociale determinanten van mentale gezondheid.

De mentale gezondheid van een individu is niet los te zien van de brede sociale, fysieke en maatschappelijke leefomgeving waarin het individu zich bevindt. Je kunt hierbij denken aan de thuis-, school-, wijk-, zorg- of werkomgeving. Je leefomgeving kan mede bepalen hoeveel je wordt blootgesteld aan leefomstandigheden die goed of slecht voor je mentale gezondheid zijn en in welke mate je kwetsbaar bent voor mentale problemen.

Kennissynthese

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Trimbos-instituut vorig jaar een kennissynthese uitgevoerd met het doel om in kaart te brengen welke sociale determinanten belangrijk zijn voor mentale gezondheid en welke maatregelen en interventies gericht op sociale determinanten de mentale gezondheid kunnen beïnvloeden. Een van de belangrijkste bevindingen van de kennissynthese is dat er sterk bewijs bestaat voor de invloed van werk en inkomen op mentale gezondheid. 

Kennisdossier

Nu is er een nieuw kennisdossier voor professionals en beleidsmakers. Hierin beschrijven we welke sociale determinanten van invloed zijn op de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking, en hoe we de mentale gezondheid kunnen beschermen en risicofactoren kunnen verminderen door in te grijpen op sociale determinanten.

 

“Het is een van onze doelen om de komende jaren meer te weten hoe we kunnen op sociale determinanten ingrijpen om mentale gezondheid te verbeteren, en hoe maatregelen of interventies gericht op sociale determinanten werkt en voor wie .” – Laura Shields – Zeeman, hoogleraar en programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie

 

Meer info

> Bekijk het kennisdossier ‘Sociale determinanten van mentale gezondheid’
> Bekijk meer dossiers op de pagina van het expertisecentrum mentale gezondheid

Jeroen van Baar
Wetenschappelijk medewerker