Methodiek voor ondersteuning van mensen met dementie

Methodiek voor ondersteuning van mensen met dementie

Het Trimbos-instituut heeft een methodiek ontwikkeld en onderzocht die mensen met dementie en hun naaste ondersteunt na het krijgen van de diagnose. De methodiek is gebaseerd op de Amerikaanse interventie SHARE van het Benjamin Rose Institute en Pennsylvania State University.

De diagnose geeft mensen met dementie en hun naaste duidelijkheid over gesignaleerde problemen, maar roept tegelijkertijd vaak veel vragen en emoties op. Het leren omgaan met de diagnose is een complex proces. Dit proces verloopt bij iedereen anders. Soms is er sprake van onbegrip tussen degenen met dementie en naasten en zijn er andere verwachtingen over de toekomst. Voor dit aspect van de ziekte is weinig aandacht. De hulp komt vaak pas op gang als degene met dementie niet meer begrepen wordt óf als de naaste overbelast is.

Om deze reden hebben we de Amerikaanse interventie SHARE aangepast voor de Nederlandse praktijk. ‘Samen verder na de diagnose dementie’ bestaat uit vier gesprekken met de persoon met dementie en een naaste. Het doel is om het paar samen beter voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de dementie, nu én in de toekomst.

Pilotstudie
In een pilotstudie is onderzocht of de methodiek in de praktijk uitvoerbaar is en of deze invloed heeft op de stemming, zelfwaardering, vertrouwen in eigen kunnen, stress en de relatie op zowel degene met dementie als de naaste. Uit de eerste resultaten blijkt dat zowel de paren als de psychologen die de gesprekken begeleiden positief zijn over de interventie. Ook blijkt de methodiek een positieve invloed te hebben op de mensen met dementie; zij lijken minder stress te ervaren. Het vertrouwen in eigen kunnen van de naasten verbeterde ook. De resultaten worden binnenkort in een artikel gepubliceerd.

‘Samen verder na de diagnose dementie’ en de pilotstudie zijn tot stand gekomen dankzij een subsidie van Fonds NutsOhra, RCOAK, Dr. C.J. Vaillant Fonds en Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Vervolg
Het Trimbos-instituut biedt samen met de PgD (Psychologische expertise voor de ouderenzorg) training aan voor GZ-psychologen in de ontwikkelde methodiek. Recent deden 14 GZ-psychologen werkzaam in de ouderenzorg in het verpleeg- of verzorgingshuis, bij mensen thuis of in het ziekenhuis mee aan deze training. Bij voldoende vraag bieden wij de training in het najaar opnieuw aan.

Kijk hier voor meer informatie over de inhoud van de methodiek.

Meer over dit thema