Mensen met langdurige psychische problemen over rol gemeente bij zorg

Mensen met langdurige psychische problemen over rol gemeente bij zorg

Ambulantisering, minder bedden, meer ondersteuningstaken naar de gemeenten en het sociale netwerk. Deze ontwikkelingen kunnen grote invloed hebben op het leven van mensen met psychische problemen. Wat vinden zij hier eigenlijk zelf van? In de laatste peiling van het panel Psychisch Gezien staat de rol van de gemeente centraal.

Het panel Psychisch Gezien is een landelijk panel van ruim 2.000 mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. Uit de laatste peiling in oktober 2016 blijkt dat er in de ogen van de panelleden nog veel werk te doen is voor gemeenten in de ondersteuning van mensen met psychische problemen. Een deel van de leden denkt hierover graag mee met de gemeente.

Minder dan tien procent van het panel vindt dat gemeenten goed zicht hebben op de zorgbehoeften van mensen. In dit licht is het begrijpelijk dat het panel de gemeente in een eerdere enquête een relatief laag rapportcijfer gaf. Echter, als mensen daadwerkelijk contact hebben (gehad) met de gemeente – via het WMO loket of sociale wijkteam – zijn ze over het algemeen redelijk positief: twee derde van die leden is namelijk tevreden met het contact rondom de aanvraag en met de ontvangen ondersteuning.

Veel leden waren eind 2014 pessimistisch over de overheveling van taken naar de gemeente. Anno 2016 geldt dat voor een groot deel nog steeds, zij het dat er een daling te zien is van het aantal negatief gestemde leden (van 72 procent naar 51 procent).

De komende jaren blijven we de panelleden vragen naar hun leven, zorgsituatie en hun mening. Als u automatisch op de hoogte gehouden wil worden van de laatste resultaten van het panel Psychisch Gezien kunt u zich via deze link aanmelden voor het Resultaten-Alert.

Gemeenten nemen sinds 2015 een belangrijke positie in binnen de ondersteuning van mensen met psychische problemen. Het panel Psychisch Gezien is gevraagd naar hun visie en ervaringen en deze factsheet doet hiervan verslag. Het tabellenboek en overige rapportages zijn te vinden op www.psychischgezien.nl/downloads.

Lees in de bijlage de factsheet.

Meer over dit thema